Keurmerk voor het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem

Vereniging Schoonmaak Research (VSR)

Vraag van de opdrachtgever

Hoe zorgen we er voor dat we het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) in de markt borgen en er voor zorgen dat het kaf van het koren wordt gescheiden?
Hoe verstevigen we de positie van VSR-KMS als het meest onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde, transparante en reproduceerbare kwaliteitsmeetsysteem voor de schoonmaakbranche?

Het project

We hebben in kaart gebracht welke vormen van zelfregulering er zijn. Op basis van die inventarisatie hebben we geadviseerd om te kiezen voor een keurmerk om de juiste en volledige toepassing van VSR-KMS te borgen. Vervolgens hebben we samen met de Stichting Schoonmaakkwaliteit (SSK) de keurmerkeisen ingericht en ondersteunende documenten opgesteld (waaronder het Handboek, het Reglement VSR-Keurmerk, het Reglement Bezwaar en Beroep, het Reglement voor het gebruik van het logo).
Na vaststelling van de keurmerkeisen, alle documenten en nadat de inrichting van het Keurmerk was afgerond, is de aanmelding voor het VSR-Keurmerk opengesteld en is er via diverse media aandacht aan het keurmerk besteed.

Meer weten over: Keurmerk voor het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers