Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland

BVBN

Vraag van de opdrachtgever

Samenwerken om op efficiënte wijze een bepaald doel te bereiken, je loopt al langer met dit idee rond in je hoofd. Maar hoe pak je dit aan? Hoe breng je partijen bij elkaar en hoe bundel je organisaties en expertise? Dit zijn de vragen van een aantal personen in de branche van bedrijfshulpverlening. Deze personen zijn met elkaar in gesprek gegaan over wat hun gezamenlijke doelen zijn en hoe zij deze samen kunnen bereiken. Maar in plaats van antwoorden te vinden, kwamen er alleen maar meer vragen. Genoeg reden om contact op te nemen met Wissenraet Van Spaendonck. Samen met de BVBN heeft Wissenraet van Spaendonck de eerste stappen gezet naar het tot stand brengen van een professionele branchevereniging voor bedrijfshulpverlening in Nederland. Door de begeleiding vanuit Wissenraet van Spaendonck, kreeg de branchevereniging focus. Dit is voor de BVBN concreet uitgewerkt in een gedetailleerd jaarplan.

Het project

Maar het hebben van alleen een jaarplan is niet voldoende. Om als branchevereniging wat te kunnen bereiken, zal je zichtbaar moeten zijn. Voor de BVBN is samen met onze website ontwikkelaar en partner een nieuwe website gebouwd. Via de website kan informatie over de BVBN op een simpele en toegankelijke manier worden gevonden.
Leden vragen van hun vereniging of zij hun de toegevoegde waarde kunnen aantonen. Wat zijn voor hen belangrijke thema’s en waar liggen zij wakker van? Hierover gaan we in gesprek met de leden en tonen we inlevingsvermogen vanuit het verenigingsbureau. Door speerpunten te benoemen wordt helder waar de branchevereniging voor staat. Door het volgen en bestuderen van belangrijke thema’s die in de branche spelen, weet Wissenraet van Spaendonck op welke issues zij alert dient te zijn. Zo zijn we in staat om de branche voor te bereiden op hetgeen wat gaat komen. Daarbij zijn we niet alleen naar binnen gericht, maar kijken we ook naar wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Als we een issue te pakken hebben, maken we samen met de BVBN een stakeholdersanalyse en bepalen we onze positie: met wie willen we aan tafel en hoe gaat de agenda eruit zien? Vervolgens nemen we de juiste stappen om het issue zowel binnen als buiten de vereniging te kunnen positioneren. Hiervoor vertalen we de doelstelling in concrete acties en activiteiten. Daarbij maken we uiteraard gebruik van slimme tools.
Loop jij ook met een idee rond en wil je deze verwerkelijken door middel van samenwerking met andere verenigingen? Neem dan contract met ons op.

Meer weten over: Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers