Beheer SNA keurmerk

Stichting Normering Arbeid

Vraag van de opdrachtgever

Beheer van het SNA-keurmerk waaronder wordt verstaan: beheer van register van gecertificeerde ondernemingen, beheer van het SNA-schema (normering waarop wordt gecontroleerd) en vertegenwoordigen van SNA naar stakeholders toe zowel in het publieke als private domein.

Het project

Wissenraet van Spaendonck heeft vanaf het prille begin de ondersteuning geboden om van vijf verschillende keurmerken / registers te komen tot één keurmerk voor uitzending en aanneming van werk (SNA-keurmerk). Wij hebben gezorgd voor de oprichting van de stichting, de technische / functionele inrichting van het register en de positionering van het keurmerk. In de loop der jaren is verder ondersteuning verleend bij uitbreiding en aanpassing van de normen in samenwerking met verschillende branche- en werknemersorganisaties, overheidsinstanties, NEN en inspectie-instellingen, met als doel een onderscheidend en kwalitatief goed keurmerk neer te zetten in de sector.

Meer weten over: Beheer SNA keurmerk?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers