Beheer van het register SMHV

Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV)

Vraag van de opdrachtgever

Beheer SMHV en het Handboek SMHV waaronder wordt verstaan: beheer van register van geregistreerde ondernemingen, beheer van het Handboek SMHV (controleprotocol waarop wordt gecontroleerd) en vertegenwoordigen van SMHV naar stakeholders toe zowel in het publieke als private domein.

Het project

SMHV is in 2003 in opdracht van de Nederlandse overheid opgericht. De overheid werd geconfronteerd met de verplichting om de mondiale fytosanitaire standaard ISPM 15 in Nederland te implementeren. ISPM 15 stelt als eis dat de overheid toenadering zoekt tot de houten verpakkingsindustrie ten behoeve van het opzetten van een markeringssysteem in eigen land. De Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) heeft een hoge organisatiegraad en is representatief voor de houten verpakkingsindustrie. Gevolg was dat de EPV – sinds jarenlang klant van Wissenraet van Spaendonck – betrokken raakten bij de ontwikkeling van het Nederlands markeringsprogramma houten verpakkingen.

In goede samenwerking met overheid en houten verpakkingsindustrie hebben we gezorgd voor de oprichting in 2003 van SMHV, de inrichting van het register en het omzetten en verwerken van de internationale eisen van ISPM 15 in het controleprotocol Handboek SMHV. In de loop der jaren is verder ondersteuning verleend bij het opstellen, beheren en wijzigen van het Handboek SMHV en de positionering van het markeringsprogramma. Dit in samenwerking met verschillende stakeholders waaronder de NVWA, belanghebbende groeperingen in de keten van houten verpakkingen, certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie met als doel een onderscheidend en kwalitatief markeringsprogramma neer te zetten in de branche.

Meer weten over: Beheer van het register SMHV?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers