Arbeidsmarktontwikkelingen in beeld

Dactari, ANKO, Actor en LTO

Vraag van de opdrachtgever

Brancheorganisaties hebben behoefte aan inzicht in relevante ontwikkelingen in branchespecifieke arbeidsvoorwaarden en arbeidsmarktontwikkelingen.

Het project

Voor diverse (branche)verenigingen brengen wij met het Brancherapport Arbeid belangrijke arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. Denk daarbij aan relevante ontwikkelingen binnen de branche rondom branche specifieke arbeidsvoorwaarden en arbeidsmarktontwikkelingen, salarisontwikkeling, leeftijdsopbouw, verhouding vast/flex et cetera. Zo hebben Dactari, de landelijke dierenartsencoöperatie en ANKO, de Nederlandse brancheorganisatie voor kappers recent snel inzicht in actuele data gekregen.

Dactari gebruikt het brancherapport arbeid ten behoeve van het door Dactari te voeren CAO-overleg. ANKO benut de dataset met name om meer inzicht te krijgen in arbeidsmarktontwikkelingen en –verhoudingen in de branche. En ook met Actor en LTO Glaskracht zijn wij nu bezig om een op maat gesneden rapportage op te leveren. Van Spaendonck stelt het brancherapport arbeid samen op basis van geanonimiseerde salarisdata van zo'n 20% van het Nederlandse MKB. Dat betekent dan ook dat er geen dure onderzoeken aan ten grondslag hoeven te liggen, maar dat hier slim gebruik gemaakt kan worden van Big Data. Samen werken aan slimme verbindingen noemen we dat.

Meer weten over: Arbeidsmarktontwikkelingen in beeld?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers