Wij bieden u Nieuwe kansen

voor uw leden, individueel of in cocreatie

De innovatieve vereniging 3.0

Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat de rol van verenigingen fundamenteel verandert. Verenigingen zijn actief op zoek naar toegevoegde waarde en relevantie voor de leden. Daarbij kijkt men steeds vaker over de grenzen van de eigen branche en heeft men oog voor de ontwikkeling van de markt en sector als geheel. Door te reageren op een snel veranderende omgeving en door voorop te lopen in nieuwe ontwikkelingen, helpt de vereniging de sector of beroepsgroep en haar leden te groeien en groeit zij vanzelf mee. Deze benadering is kenmerkend voor wat wij ‘De innovatieve vereniging 3.0 noemen.


Bewustwording en inspiratie
Maak kennis met de laatste trends en ontwikkelingen in samenwerking en wordt geïnspireerd door nieuwe inzichten, praktijkvoorbeelden en verandermogelijkheden. Een gevarieerd aanbod met “food for thought” dat het startpunt is voor verdere actie binnen en buiten de vereniging. Waar willen of moeten we naar toe, welke koers is gewenst, op welke gebieden? En wat vraagt dat van bestuurders, verenigingsbureau en medewerkers?

Wil jij samen met andere bestuurders en/of professionals in verenigingsland de eigen praktijk toetsen aan die van anderen en van elkaar leren?
We helpen je met een korte verkenning of een diepgaander aanpak.

Ons aanbod:


Strategie- en beleidsvorming
Het ontwikkelen of voortzetten van een duurzame en levensvatbare strategie in een dynamische markt gaat niet zonder slag of stoot. Hoe doe je dat en hoe onderhoud je dat? Hoe zet je het in gang? Alleen met de leden of vraag je ook medewerking van buiten: van stakeholders, gevestigde marktpartijen, afnemers, nieuwkomers? Bepaal je samen de doelstellingen en kritische succesfactoren?
We helpen je met het in kaart brengen van de mogelijkheden en helpen deze om te zetten naar strategie en uitvoering.

Ons aanbod:

Implementatiemodules
Met bewustwording en strategie is een basis gelegd voor een goede uitwerking van de kerntaken en de organisatie van de vereniging, inclusief de financiën. De kerntaken belangenbehartiging, dienstverlening, innovatie en kwaliteit kenmerken de vereniging 3.0 door vernieuwende opvattingen, onderscheidende accenten en ontwikkelmogelijkheden. Implementatie van deze kerntaken en een nieuwe organisatievorm van de vereniging is de laatste stap om te komen tot realisatie en resultaat. We bieden deze implementatiemodules aan in onderlinge samenhang, in combinatie met strategie en beleidsvorming maar ook als individuele, losstaande module.

Ons aanbod:

Meer weten over: De innovatieve vereniging 3.0?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers