Wij bieden u Nieuwe kansen

voor uw leden, individueel of in cocreatie

Verdienmodel 3.0

De vereniging moet geld hebben om te kunnen acteren. Jaarcontributies zijn sinds jaar en dag een vaste inkomensbron. Of je nu veel of weinig van de vereniging gebruik maakt speelt geen rol. Solidariteit onder de leden is hiervoor lang de basis geweest. Dat beginsel is niet meer het enige uitgangspunt om te voorzien in de inkomsten van de vereniging. Retributie d.w.z. individuele vergoeding naar rato van gebruik van bepaalde diensten is aan de orde naast projectfinanciering, subsidies e.d..

Bijdragen op basis van “what’s in for me” maakt het noodzakelijk dat wordt nagedacht over vormen van variabele en samengestelde inkomstenbronnen. Ook het genereren van inkomsten uit dienstverlening is dan onderwerp van gesprek.

Verdienmodel 3.0 is één van de implementatiemodules die onder innovatieve vereniging 3.0 wordt aangeboden.
Bekijk hier ons overige aanbod.

Meer weten over: Verdienmodel 3.0?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers