Wij bieden u Nieuwe kansen

voor uw leden, individueel of in cocreatie

Organisatie 3.0

Sluitstuk van de inhoudelijke oriëntatie op de koers en inhoud van de vereniging is het bepalen van de juiste organisatie om de doelstellingen te realiseren: structure follows strategy. Hoe ziet het besturingsmodel eruit? Welke organen, groepen, communities, platforms kennen we en hoe grijpen die op elkaar in? Wat wordt beschouwd als domein van collectieve samenwerking en wat is facultatief of individueel? Hoe wordt de inhoud van wat de vereniging wil bepaald? Feit is dat in het nieuwe verenigingsmodel ruimte moet bieden aan de dynamiek die aan de orde kan zijn zoals voor marktgerichte thema’s, inhoudelijke ontmoeting en cocreatie met leden en stakeholders.


De traditionele governance is bij organisatie 3.0 niet langer aan de orde. De ALV krijgt een meer inhoudelijke rol, het bestuur focust op de strategische thema’s, bij het bureau ligt de expertrol en de directeur is de buitenantenne. Dit vraagt ook om andere competenties en om kortcyclisch product- en issuemanagement. Van belang is dan ook de vraag of een flexibele schil met expertises een antwoord kan zijn op de snelle veroudering van kennis en een snelle en kortstondige inzet.


Organisatie 3.0 is één van de implementatiemodules die onder innovatieve vereniging 3.0 wordt aangeboden.
Bekijk hier ons overige aanbod.

Meer weten over: Organisatie 3.0?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers