Wij bieden u Nieuwe kansen

voor uw leden, individueel of in cocreatie

Kwaliteit en Innovatie 3.0

Een traditionele taak van de vereniging is ordening van de sector of markt. Het streven naar onderscheidende kwaliteit in de branche als een gesloten netwerk is leidend. In de huidige tijd is de vereniging echter meer en meer een open netwerk dat in verbinding staat met de buitenwereld waardoor innovaties de basis worden om de kwaliteit te bevorderen. De vereniging is dan niet meer de kwaliteitsbewaker, maar manifesteert zich nadrukkelijk als partner en innovatie-intermediair. De koploperbedrijven geven richting en vragen om tempo. De vereniging knoopt ideeën en kennis aan elkaar en faciliteert samenwerking tussen leden, niet-leden en/of stakeholders. Concurrenten worden concullega’s en kennisdelers. Niet altijd een makkelijke samenwerking.


De vereniging krijgt een andere rol als innovatie ook hoog op de agenda staat. Buiten de bekende lijntjes kleuren en oog hebben voor wat buiten de eigen sector plaatsvindt is van belang. Daarmee wordt de rol van de vereniging bepaald: kenniscentrum, inspiratiebron, matchmaker of ontwikkelaar etc.

Kwaliteit en Innovatie 3.0 is één van de implementatiemodules die onder innovatieve vereniging 3.0 wordt aangeboden.
Bekijk hier ons overige aanbod.

Meer weten over: Kwaliteit en Innovatie 3.0?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers