Wij bieden u Nieuwe kansen

voor uw leden, individueel of in cocreatie

Belangenbehartiging 3.0

Kern bij belangenbehartiging 3.0 is het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De vereniging levert inhoud en kenmerkt zich met een pro-actieve houding. Het gaat dan niet om de aandacht voor een geschaad belang van leden van de vereniging. Want dit belang heeft in de ogen van beleidsmakers en beslissers veelal een puur subjectieve lading (“praten voor eigen parochie”) en biedt geen bijdrage aan de dialoog om te komen tot oplossingen die ertoe doen. Van een belangenbehartiger wordt vooral gevraagd om als autoriteit de ontwikkelingen van de sector te duiden en daarover te communiceren via moderne kanalen als sociale media.
Steeds vaker gaat ook het belang van een onderwerp over de eigen grenzen van de vereniging heen. Daarmee raakt het onderwerp andere belanghebbende organisaties.

De vraag is dan of samenwerking met deze organisaties kan leiden tot meer toegevoegde waarde voor de eigen organisatie zoals een betere uitkomst door een groter draagvlak en slagkracht. Dit zgn. issuemanagement is een van de manieren om belangenbehartiging 3.0 te realiseren.

Belangenbehartiging 3.0 is één van de implementatiemodules die onder innovatieve vereniging 3.0 wordt aangeboden.
Bekijk hier ons overige aanbod.

Meer weten over: Belangenbehartiging 3.0?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers