Wij bieden u Inzicht

in wat er speelt en wat er leeft

Salarischecker

Stel, u plaatst een vacature of bent reeds met een kandidaat in gesprek? Weet u dan welk salaris u daaraan moet hangen? Lastig, want biedt u te weinig, dan bedankt de ideale kandidaat misschien voor de eer. Biedt u daarentegen te veel, dan snijdt u zichzelf in de vingers. Natuurlijk kunt u openbare websites raadplegen, maar met onze salarischecker weet u zeker dat u een reële indicatie afgeeft.

Uitgebreide database
In een database van 850.000 maandelijks geactualiseerde loonstroken wordt gezocht naar precies die functietitel (en/of vergelijkbare functietitels), waarvan u het salaris wilt weten. Dat levert naast een gemiddeld salaris, ook een mediaan en bandbreedte op, waarbinnen de salarissen met zekerheid vallen. Daarnaast kunt u aan de hand van variabelen zoals geslacht, leeftijd, regio en branche het resultaat naar wens verder specificeren.

Snel, simpel en betrouwbaar
Het enige dat u daarna nog hoeft te doen, is een inschatting maken van de factoren die in uw situatie een verhoging of verlaging van het salaris zouden kunnen rechtvaardigen. U kunt de salarischecker natuurlijk ook gebruiken om de status quo te beoordelen of om salarisgerelateerde vragen van uw achterban te beantwoorden.
Vraag direct een vrijblijvende offerte aan.

Betrouwbare salarisgegevens
De voornaamste bron van de Salarischecker is de door Van Spaendonck Services gehanteerde salarisapplicatie. Dit is een salaris- en personeelsadministratieplatform voor 100.000 werkgevers en 850.000 werknemers in het Nederlandse MKB. Cijfers hieruit worden vergeleken, aangevuld en gecombineerd met gegevens van diverse externe bronnen.

Meer weten over: Salarischecker?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers