Brench

Brancheonderzoek

Deze onderzoeken worden ingezet wanneer de beroeps- en branchevereniging in kaart wil brengen wat de behoeften onder de leden zijn, wat de impact van wijzigingen in wet, - en regelgeving is in de branche. De uitkomsten worden vaak gebruikt als input voor het activiteiten- en jaarplan, ter verbetering van de dienstverlening of ter onderbouwing en versteviging van de lobby.

Ledentevredenheidsonderzoeken

Een ledenonderzoek geeft beroeps- en brancheverenigingen de mogelijkheid om de tevredenheid van leden in kaart te brengen. Het levert de vereniging belangrijke input op waar zij de dienstverlening kunnen optimaliseren en maakt inzichtelijk wat de sterke en verbeterpunten zijn.

Verenigingen gebruiken de uitkomsten van een onderzoek vaak om:

  • Bestaande dienstverlening beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van de leden
  • Nieuwe diensten en activiteiten te ontwikkelen
  • Issuemanagement te ondersteunen
  • De eigen interne organisatie te verbeteren

Onderzoek uitgevoerd door Brench is altijd gedegen en praktisch. Als klant sta jij aan het roer, onze onderzoekstool is ondersteunend aan jouw wensen. Bezoek hier de website van brench.

Meer weten over: Brench?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers