Kirsten Timmer

Officemanager

Header circle
Circle

Kirsten Timmer is bij Wissenraet Van Spaendonck werkzaam als office manager voor OVAL, de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan, de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion, CRKBO en Brabants Besten. Daarnaast verleent zij ondersteuning bij diverse projecten. Zij kan bogen op ruim 25 jaar ervaring in de rol van spin in het web, office manager, teamleider en projectcoördinator bij uiteenlopende organisaties.

Bij Wissenraet Van Spaendonck is Kirsten, gezamenlijk met de account-/clustermanager, verantwoordelijk voor een proactieve, effectieve en efficiënte ondersteuning van besturen, commissies en leden. De nadruk van haar taken ligt op de (leden)helpdesk, websitebeheer, het inzetten van social media, PR-activiteiten, agendabeheer en het organiseren van bijeenkomsten en events.

Kirsten Timmer

Kom in contact met Kirsten Timmer

013 594 45 94

Webinar

Wil je zelf een gedegen afweging maken om wel of geen keurmerk?
29 september 10.00-11.00 uur

Header circle
Circle