Kaj Heij

Verenigingsmanager

Header circle
Circle

Kaj Heij is accountmanager bij Wissenraet Van Spaendonck met de focus op Kwaliteit en Keurmerken. Hij is betrokken bij de Stichting Normering Arbeid (SNA), Stichting Normering Flexwonen (SNF) en Stichting Schoonmaakkwaliteit (SSK). Zijn hoofdtaken als inspecteur SNA zijn interne kwaliteitscontrole binnen de stichting en externe kwaliteitscontrole van de acht inspectie-instellingen waarmee SNA samenwerkt. Op basis van deze analyse brengt hij advies uit en treedt hij in overleg over geconstateerde knelpunten en afwijkingen.

Kaj heeft zich ingezet rondom de ontwikkeling van de norm die opgesteld is voor het VSR Keurmerk. Dit keurmerk is na de ontwikkeling ondergebracht bij SSK. Hiervoor voert Kaj audits uit om vast te stellen of ondernemingen voldoen aan de gestelde eisen voor het VSR-Keurmerk. Verder is hij actief met het versterken en uitbreiden van de keurmerken.

Kaj is een ervaren projectmanager op het terrein procesanalyse- en verbetering en heeft in diverse trajecten proces en systeeminrichting op zich genomen. Daarnaast wordt Kaj ingezet voor adviestrajecten bij organisaties, stichtingen of verenigingen. Bestaande processen, inclusief alle reglementen, worden doorgelicht op logica en effectiviteit. Bestaande systemen, inclusief de administratieve organisatie, worden doorgelicht op koppelingen en efficiency.

Tot 2013 werkte Kaj als arbeidsinspecteur Arbeidsmarktfraude bij de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie). Hij heeft ruim tien jaar ervaring met het uitvoeren van (administratieve) controles bij ondernemingen op de naleving van de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml), de Wet Arbeid vreemdelingen (Wav) en sinds 1 juli 2012 de Wet Allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Hierbinnen heeft hij ook de rol van teamprojectleider vervuld.

Kaj Heij

Kom in contact met Kaj Heij

013 594 41 75

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!