Kaj Heij

Accountmanager/Inspecteur SNA

Header circle
Circle

Kaj Heij is werkzaam bij Wissenraet van Spaendock als accountmanager met als taakaccent Kwaliteit en Keurmerken. Als zodanig is hij onder andere werkzaam als inspecteur voor de Stichting Normering Arbeid (SNA). Hij heeft daar als hoofdtaak interne kwaliteitscontrole binnen de Stichting en externe kwaliteitscontrole van de tien inspectie-instellingen waarmee SNA samenwerkt. Op basis van deze analyse brengt hij advies uit en/of treedt hij in overleg over geconstateerde knelpunten en afwijkingen.. Kaj heeft zich verder bezig gehouden met de ontwikkeling van de norm die opgesteld is voor het VSR Keurmerk. Dit keurmerk is na de ontwikkeling ondergebracht bij SSK en hij voert voor SSK audits uit om vast te stellen of ondernemingen voldoen aan de gestelde eisen voor het VSR-Keurmerk. Verder houdt hij zich bezig met het versterken en uitbreiden van de keurmerken.

Kaj is verder een ervaren projectmanager op het terrein procesanalyse- en verbetering en heeft ook in diverse trajecten proces en systeeminrichting op zich genomen. Derhalve is Kaj ook inzetbaar voor adviestrajecten bij uw organisatie, stichting of vereniging om huidige processen inclusief alle reglementen (gedeeltelijk) door te lichten op logica en effectiviteit en het doorlichten van de huidige systemen inclusief de administratieve organisatie op koppelingen en efficiency.

Van 2003 tot 2013 was Kaj als arbeidsinspecteur Arbeidsmarktfraude werkzaam bij de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie).
Hier hield hij zich bezig met het uitvoeren van (administratieve) controles bij ondernemingen op de naleving van de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml), de Wet Arbeid vreemdelingen (Wav) en sinds 1 juli 2012 de Wet Allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Ook was hij werkzaam als teamprojectleider van diverse branche gerichte inspectieprogramma’s.

Kaj Heij

Kom in contact met Kaj Heij

013 594 4175

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.