Frank van Leeuwen

Verenigingsmanager

Header circle
Circle

Frank van Leeuwen is inspecteur voor Stichting Normering Arbeid (SNA). Hij heeft als taak het steekproefsgewijs analyseren van de inspectierapporten van de inspectie-instellingen waarmee SNA samenwerkt. Op basis van deze analyse breng hij advies uit en/of treedt hij in overleg met een inspectie-instelling over geconstateerde knelpunten en afwijkingen.

Zijn achtergrond komt voornamelijk vanuit de commerciële kant, directe ervaring binnen management van financiële administraties binnen meerdere organisaties en ondernemingen, automatisering van ondernemingen en de daarbij behorende processen.

Hiernaast ervaring en kennis van diverse buitenlandse markten.

Van 2013 tot 2015 was Frank werkzaam als inspecteur bij één van de inspectie instellingen waarmee de SNA samenwerkt. Hij voerde daar inspecties uit voor het SNA keurmerk 4400-1 ( binnenlandse ondernemingen ) en 4400-2 ( buitenlandse ondernemingen ).

Kom in contact met Frank van Leeuwen

013 594 46 48

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!