Denise van Denderen FA

Inspecteur SNA

Header circle
Circle

Denise van Denderen is inspecteur voor Stichting Normering Arbeid (SNA). Zij heeft als taak het steekproefsgewijs analyseren van de inspectierapporten van de inspectie-instellingen waarmee SNA samenwerkt. Op basis van deze analyse brengt zij advies uit en/of treedt ze in overleg met een inspectie-instelling over geconstateerde knelpunten en afwijkingen.

Van 2011 tot 2017 was Denise werkzaam als inspecteur bij één van de inspectie instellingen waarmee de SNA samenwerkt. Zij voerde daar inspecties uit voor onder andere het SNA keurmerk.

Denise van Denderen

Kom in contact met Denise van Denderen FA

013 594 46 87

Webinar

Wil je zelf een gedegen afweging maken om wel of geen keurmerk?
29 september 10.00-11.00 uur

Header circle
Circle