Door samenwerking

worden kleine dingen groot!

Over ons

Door samenwerking worden kleine dingen groot. Dat is al sinds jaar en dag de lijfspreuk van Wissenraet Van Spaendonck. Wij geloven er in dat door samenwerking mooie interacties tot stand komen, mensen elkaar ontmoeten en leren, innovaties ontstaan die anders niet voor mogelijk werden gehouden, en men afspraken kan maken die goed zijn voor klanten, stakeholders en uiteraard ook werknemers. Kortom samen bereiken we meer.

lees verder

Door samenwerking worden kleine dingen groot. Mooie interacties komen tot stand, mensen ontmoeten elkaar, kennis wordt gedeeld en samen groeien we naar succes. Er ontstaan ideeën en innovaties die anders niet geweest waren. Samen bereik je immers meer dan alleen; dat geloven wij tenminste.

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonk. Een organisatie zonder nonsens en met hart voor uw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met ruim 100 jaar ervaring in (project) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversorganisaties, paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities. Kundig, betrokken en proactief. Omdat we weten dat uw successen ook de onze zijn.

Onze medewerkers