Header circle
Circle

Maatwerk voor duurzame inzetbaarheid in de huisartsenzorg

Er komt steeds maar aandacht voor het belang van duurzame inzetbaarheid: je medewerkers gezond en met plezier aan het werk houden. In een krappe arbeidsmarkt telt elke medewerker en moet uitval zoveel mogelijk worden voorkomen. Toch blijkt het in de praktijk lastig om daadwerkelijk aan duurzame inzetbaarheid te werken. Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) heeft daarom op een succesvolle manier maatwerkprogramma’s ingezet om de duurzame inzetbaarheid in de huisartsenzorg te vergroten.  

Wissenraet Klantcase SSFH

Wie is SSFH

SSFH, het Sociaal Fonds voor de Huisartsenzorg, is een samenwerkingsverband tussen cao-partijen gericht op scholing, arbeidsmarkt en sociaal beleid. Het doel is om te zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel in een gezond en veilig werkklimaat, zowel nu als in de toekomst. 

Wat doet SSFH

SSFH richt zich op vier pijlers om haar doel te bereiken: stages, duurzame inzetbaarheid, (anders) opleiden en digitalisering. Binnen de pijler duurzame inzetbaarheid zijn agressie en ongewenst gedrag, werkdruk en loopbaanperspectief belangrijke aandachtspunten om in de praktijk aan te pakken. 

De uitdaging

Vanwege de toenemende werkdruk en het groeiende tekort aan personeel is het belangrijker dan ooit om je medewerkers gezond en met plezier aan het werk te houden. SSFH heeft daarom MDIEU-subsidie aangevraagd én gekregen om maatwerkprogramma’s kosteloos aan te kunnen bieden aan de huisartsensector.  

Projectdetails

De huisartsenzorg kampt, zoals de meeste sectoren in Nederland, ook met een toenemend tekort aan personeel. Vacatures zijn steeds moeilijker in te vullen en het behouden van personeel vormt steeds vaker een uitdaging. SSFH deelt de zorgen van de zorgsector en wil daarom bijdragen aan oplossingen hiervoor. Om een goed beeld te krijgen van de knelpunten is er een sectoranalyse uitgevoerd. Uit deze analyse kwamen als belangrijkste knelpunten de hoge werkdruk en agressie en ongewenst gedrag naar voren.  

Subsidie om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid
Om de knelpunten op een succesvolle manier aan te kunnen pakken heeft SSFH een MDIEU-subsidie (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden) toegekend gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De subsidie stelt SSFH in staat om activiteiten gericht op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid gratis aan te kunnen bieden. Naast kant-en-klare oplossingen zoals workshops en individuele coaching zijn ook maatwerkprogramma’s ontwikkeld die aansluiten bij de specifieke behoefte van huisartsenpraktijken.

SSFH-1200x416-MDIEU-150dpi

Maatwerkprogramma’s 
Voor de maatwerkprogramma’s kunnen de huisartspraktijken een voucher aanvragen. Afhankelijk van de grootte van de praktijk is er budget beschikbaar:  

  • 2000 voor een kleine praktijk tot en met 9 medewerkers 
  • 5000 voor praktijken met 10 tot en met 24 medewerkers 
  • 10.000 voor praktijken met 25 medewerkers of meer.  


De praktijken kiezen het onderwerp – werkdruk of agressie en ongewenst gedrag – en kunnen vervolgens zelf het programma invullen. De meeste kiezen voor een combinatie van workshops en individuele coaching.

Afhankelijk van wat er speelt binnen een team, wordt het programma gevolgd met alle praktijkmedewerkers of juist met een deel, bijvoorbeeld alleen de doktersassistentes wanneer het gaat om agressief gedrag aan de telefoon. Om de praktijken te helpen heeft SSFH een aantal aanbieders geselecteerd, maar het is ook mogelijk om voor een eigen aanbieder te kiezen. Op deze manier is er alle ruimte voor de praktijken om het programma zo in te vullen dat het precies aansluit bij waar zij behoefte aan hebben.  

Veel belangstelling voor de maatwerkprogramma’s
Het maatwerkprogramma was zeer populair; de beschikbare vouchers waren snel vergeven. Dit succes toont aan dat een programma met ruimte voor eigen invulling erg aanspreekt. Het voorziet in de specifieke behoeften van huisartspraktijken én de positieve reacties bevestigen dat medewerkers graag aan de slag willen om de knelpunten aan te pakken. Dit is ondanks het feit dat een maatwerkprogramma enige administratie met zich meebrengt: naast het aanvragen van de voucher moet na afloop ook een declaratie worden ingediend waarvoor onder andere een presentielijst en een effectmeting aangeleverd moeten worden.

Voor SSFH zijn de positieve feedback op de maatwerkprogramma’s aanleiding om deze voort te willen zetten zodat ook praktijken die in de eerdere rondes naast een voucher grepen de kans krijgen om ermee aan de slag te gaan.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Laat je gegevens achter zodat we contact met je kunnen opnemen. Je ontvangt automatisch via e-mail een bevestiging van jouw contactverzoek.

Keurmerkscan

Andere klantcases

Ledenonderzoek NVRA featured

Ledenonderzoek NVRA

De NVRA wil toegevoegde waarde blijven bieden voor haar leden en hoopt door middel van een ledenonderzoek…

Lees verder
data managen vereniging

Herpositionering VSR

Digitalisering en robotisering zijn aan een opmars bezig, ook in de schoonmaakbranche. Welke technische ontwikkelingen zijn dat,…

Lees verder
onafhankelijkheid keurmerk

Keurmerk voor NRTO

De NRTO overwoog al een poos een NRTO-keurmerk in te voeren omdat ze een sterkere kwaliteitspositie wilden…

Lees verder
data managen vereniging

Beheer SNA keurmerk

Vraag van de opdrachtgever was het beheer van het SNA-keurmerk waaronder wordt verstaan: beheer van register van…

Lees verder