Zoek binnen onze kennisbank

Naar bijvoorbeeld documenten, whitepapers, publicaties

Vernieuwend samenwerken

whitepaper

Het speelveld van ondernemingen verandert snel. Innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Nieuwe technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om nationaal en internationaal te opereren. Samenwerking tussen ondernemers op terreinen als innovatie, dienstverlening, arbeid en belangenbehartiging blijkt belangrijker dan ooit. Samenwerking maakt namelijk dat ondernemers toegang krijgen tot capaciteit, middelen en kennis waar ze zelf niet of gedeeltelijk over beschikken. Ook kunnen risico's van investeringen in nieuwe ontwikkelingen worden gedeeld. Dit paper gaat in op maatschappelijke trends en ontwikkelingen en geeft inzicht in succesfactoren van samenwerking in deze dynamiek. Ook komen praktische tips aan de orde die behulpzaam kunnen zijn.

Veranderingen in samenwerking: trends

De wijze waarop ondernemers samenwerken verandert niet alleen als gevolg van technologische mogelijkheden. Ook sociale, culturele en maatschappelijke trends zijn van invloed. Netwerken en platforms gaan steeds meer over enkelvoudige en ook sectoroverstijgende thema’s. Samenwerking op deze thema’s is onder andere te danken aan de informatie- en communicatietechnologie waardoor informatie steeds sneller wordt gedeeld en netwerken steeds makkelijker worden gevormd. Voor verenigingen is het zaak te begrijpen welke trends voor de sector zo dominant zijn dat strategische heroriëntering en herpositionering noodzakelijk zijn.

Meer weten over: Vernieuwend samenwerken?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers

Download publicatie

Na het invullen en verzenden van uw gegevens ontvangt u een mail met een link waar het document te downloaden is.