Zoek binnen onze kennisbank

Naar bijvoorbeeld documenten, whitepapers, publicaties

Vereniging van Waterbouwers is 1.0, 2.0 en 3.0

artikel

Edwin Lokkerbol wil het op voorhand duidelijk aangeven: "Veel mensen denken dat het bij innovatie allemaal over hightech gaat. Maar technologische innovatie gaat hand in hand met sociale innovatie en procesinnovatie. Dus de vernieuwing in hoe je samenwerkt bij het innoveren en hoe de samenwerking wordt gemanaged. Dát is waar brancheorganisaties voor zijn."

De 107 leden van de Vereniging van Waterbouwers, aannemers en dienstverleners in de waterbouw, doen niet anders dan samenwerken. Van ‘de grote jongens’ die ook internationaal opereren tot middelgrote en kleine bedrijven in de sector: ze werken samen. Met elkaar, met leden van collegabranches – NLingenieurs, Bouwend Nederland, MKB Infra, UNETO-VNI en Astrin – en uiteraard met de opdrachtgevers. In Nederland zijn dat Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Zo ging het bij de Deltawerken en de bouw van de Afsluitdijk, en zo gaat het nog steeds in de programma’s Ruimte voor de Rivier en het Deltaprogramma. Lokkerbol: “Het komt voort uit die eeuwenlange traditie van samen sterk tegen het wassende water van de zee en de rivieren. Nederland is groot geworden door samenwerking.”

Een belangrijk thema van de vereniging 3.0 is de ‘vernieuwing van de branche of het beroep en het stimuleren van innovatie’. Aspecten hiervan zijn het bevorderen van de individuele innovatieperformance van leden, het realiseren van collectieve innovaties en het vergroten van de markt. In deze rol als ‘innovatie- intermediair’ kan de vereniging een aantal functies vervullen: van het beschikbaar stellen van kennis, het bijeenbrengen van
innovatieve leden, tot het opschalen en zelfs exploiteren van innovaties. Maar er zijn meer thema’s die een vereniging kan verkennen om zichzelf te vernieuwen, denk aan vernieuwing van de belangenbehartiging,
denkend vanuit kansen en het oplossen van maatschappelijke problemen, vernieuwing van dienstverlening,
verdienmodellen en de governance van de commerciële activiteiten en – niet in de laatste plaats – van de structuur, cultuur en competenties.

Ivan Pouwels, Van Spaendonck BrancheAdvies, Kenniscentrum ICOON

Download publicatie

Vereniging van Waterbouwers is 1.0, 2.0 en 3.0 pdf