Zoek binnen onze kennisbank

Naar bijvoorbeeld documenten, whitepapers, publicaties

Maatregelen en toelichting op de Wet arbeidsmarkt in Balans
Charlotte Soons

whitepaper

Op 1 januari treedt de WAB in werking en veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract en krijgen payrollwerknemers een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Dit wil zij bereiken door verschillen in kosten en risico’s tussen vaste en flexibele contracten te verminderen. Op die manier worden werkgevers minder huiverig om werknemers een vast contact aan te bieden. Daarnaast wil het kabinet dat werknemers met flexibele contracten meer zekerheid in werk en inkomen krijgen. Tegelijkertijd moet flexwerk mogelijk blijven waar dat nodig is. Bijvoorbeeld om in te kunnen spelen op een veranderende arbeidsmarkt.

In deze whitepaper gaan we in op de belangrijkste maatregelen van en toelichting op de Wet arbeidsmarkt in Balans.

Download het whitepaper.

Meer weten over: Maatregelen en toelichting op de Wet arbeidsmarkt in Balans?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers

Download publicatie

Na het invullen en verzenden van uw gegevens ontvangt u een mail met een link waar het document te downloaden is.