Zoek binnen onze kennisbank

Naar bijvoorbeeld documenten, whitepapers, publicaties

Het verenigingsaanbod innoveren
Denise van Bemmel

artikel

Externe gerichtheid jaagt fundamenteel de innovatie van de vereniging aan, maar het succes is pas duurzaam als de innovatie doorzet tot het hart van de organisatie. Voorbeelden en tips voor succesvol innoveren: 'samenwerking' is het sleutelwoord.

Veel verenigingen weten wat ze willen bereiken. Ze willen reageren op het snel veranderende, dynamische veld waarin zij opereren door hun rol veel meer vanuit de betekenisrol te zien en niet meer vanuit de taakgedachte. Ze willen verbinden en faciliteren bij het ontwikkelen van aanbod in plaats van de regie strak in handen te houden. Dit verbinden en faciliteren beperkt zich niet slechts tot de eigen leden maar het gaat ook om andere belanghebbbenden zoals niet-leden en eindgebruikers. De voornemens zijn er, maar hoe voer je dit uit en waar begin je? En hoe zorg je ervoor dat de organisatie mee-innoveert om dit proces te stimuleren en tot een succes te maken?
Om tot innovatie in de vorm van externe gerichtheid te komen is ook innovatie in de organisatie noodzakelijk. De belangrijkste tips:

1) Kijk kritisch naar de omvang en samenstelling van het bestuur. Kies als kader voor de formatie de competenties die nodig zijn om tot innovatiedoelen te komen.

2) Daag leden uit om mee te gaan in een innovatieproces en het ontwikkelen van nieuwe ideëen in plaats van ze te vragen om compromissen te sluiten tussen 'oud en nieuw'.

3) Competenties als ondernemerschap, flexibiliteit, creativiteit en doortastendheid dienen aanwezig te zijn bij zowel het bestuur, de directeur als de bureaumedewerkers: selecteer daarop en stimuleer deze.

4) Formuleer heldere kaders en/ of doelen ten aanzien van innovatieactiviteiten maar laat de manier waarop deze verwezenlijkt worden over aan de bureaumedewerkers.

5) Zorg dat samenwerking met externe partijen tot stand komt en gestimuleerd wordt: kennis van buitenaf en synergie tussen organiaties zijn krachtige innovatiebronnen. Hoe 'nieuwer' de kennis van buitenaf, hoe meer waardecreatie.

6) Werk projectmatig aan innovatietrajecten binnen de bureauorganisatie, met leden en externe partijen en geef de projecten tijd, middelen en aandacht.

Download publicatie

2017-05/artikel-vm-maart-2016-debe-het-verenigingsaanbod-innoveren.pdf pdf