Zoek binnen onze kennisbank

Naar bijvoorbeeld documenten, whitepapers, publicaties

Deal or no deal: taaie kost voor brancheorganisaties

artikel

Voorbereiden op de brexit; taaie kost voor brancheorganisaties.

Of iedereen meteen na de besluitvorming van het Verenigd Koninkrijk op het netvlies had staan wat een Brexit zou betekenen voor het bedrijfsleven, is te betwijfelen. Het maakt wel weer duidelijk hoe nauw we als handelsnatie in internationaal verband samenwerken over de landsgrenzen heen. Alleen daarom al is een inkijkje in een aantal branches en bedrijven de moeite waard.

Continuïteit van zorg
Fabrikanten van medische en mobiliteitshulpmiddelen verenigd in Nefemed en Firevaned zijn sterk op het bedienen van professionals en patiënten in de zorg gericht. Een Brexit lijkt dan wellicht een ver-van-je-bed-show. Zoals voor velen moest eerst het stof rondom dit besluit neerdalen, voordat ook zij zich realiseerden dat ze in actie moesten komen. Als gevolg van een ‘harde Brexit’ wordt het Verenigd Koninkrijk aangemerkt als een zogenaamd ‘derde land’ en vervallen alle afspraken die tussen de EU-landen van toepassing zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verplichte CE-certificering die momenteel door keuringsinstanties in het Verenigd Koninkrijk zijn verricht. Voor veel medische hulpmiddelen geldt dat zij alleen in de handel mogen
worden gebracht, nadat een CE-certificaat is verkregen. Een aantal voor deze sector relevante certificeringsinstanties (de zogenaamde Notified Bodies) is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Voor fabrikanten betekent dat zorgdragen dat zij hun voorraden tijdig en op de juiste manier op peil brengen, zodat er bijvoorbeeld geen oponthoud in de operatiekamer hoeft op te treden. Denk aan het gebruik van steriele operatiehandschoenen of katheters, maar ook aan bijvoorbeeld tilliften in een ziekenhuis. “Maar voor je dát helder hebt met al je leden,” aldus Caroline Emmen, directeur van Nefemed, “vergt dat nogal wat uitzoek-werk: juridisch checken van documenten en afspraken, afstemmen met Engelse leveranciers en ook continu met je leden in contact, zodat ook zij weten wat hen te doen staat.”

Download het hele artikel hieronder.

Meer weten over: Deal or no deal: taaie kost voor brancheorganisaties?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers

Download publicatie

2019-05/brexit.pdf pdf