Zoek binnen onze kennisbank

Naar bijvoorbeeld documenten, whitepapers, publicaties

De directeur als veranderaar

artikel

Als gevolg van sterke veranderingen in het veld, dalende ledenaantallen en dalende inkomsten staan veel verenigingsdirecteuren voor de opgave om zaken echt anders aan te pakken. "Schaven helpt niet meer", aldus Ivan Pouwels. In de praktijk worstelen directeuren met de rol van veranderaar. Dit artikelen gaat in op de rol van de directeur bij verandertrajecten en geeft een aantal handvatten voor directeuren die hun vereniging succesvol willen veranderen. Tip: Het directeurschap is een eenzame functie. Organiseer een persoonlijk klankbord tijdens een veranderproces, wellicht iemand van buiten de organisatie.

De volgende stappen beschrijven het proces van verandering:

1) Rollen - inzicht in de rolverdeling tussen bestuur en directeur om zo het mandaat van de directeur in het verandertraject helder te hebben
2) Analyse - een goede contextanalyse benoemt de blinde vlekken in de organisatie
3) Veranderplan - de volgende 6 factoren zijn van belang voor het veranderplan:

  • Veranderdoel
  • Beginpunt
  • Veranderpad
  • Interventies
  • Stijl
  • Veranderrollen

4) Implementatie - hier spelen vele zaken een rol, waar het belangrijk is om het in de basis al goed te doen! Het volledige artikel geeft een aantal zaken die minimaal op orde moeten zijn voor een succesvol implementatietraject.

De directeur is dé céntrale schakel die de verandering niet van zich af maar juist om zich heen moet organiseren. Eigenaarschap, vasthoudendheid in visie en einddoel en flexibiliteit met betrekking tot de invulling door en belangen van anderen zijn daarbij sleutels tot succes.

Download publicatie

2017-05/artikel-vm-sept-2014-de-directeur-als-veranderaar-avo.pdf pdf