Wanneer kies je voor een keurmerk?

Header circle
Circle
afweging keurmerk

Het hebben van een keurmerk klinkt interessant en aantrekkelijk. Maar is dat ook altijd zo? In de keuze om wel of geen keurmerk in te richten is het belangrijk om zorgvuldig de do’s and don’ts af te wegen. Zijn er ook andere zelfreguleringsinstrumenten om het doel te bereiken? En wat is je langetermijnvisie op dit traject?

In het artikel ‘Wanneer kies je voor een keurmerk?’ word je aan de hand van een checklist meegenomen in de mogelijke afwegingen voor een keurmerk.

Download dit Artikel

Kennisbank

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!