Uitzoeken wat leden willen

Header circle
Circle

Verenigingen hebben diverse redenen om een onderzoek onder leden uit te zetten. Welke vragen er dan gesteld worden is afhankelijk van het doel van het onderzoek. Denk hierbij aan input voor een strategisch meerjarenplan, het meten van de ledentevredenheid of het bepalen van prioriteiten in de lobby.
Richt een vereniging zich op de juiste dingen, doet ze die dingen goed en is de vereniging wendbaar genoeg om in te spelen op actualiteiten?

Voor VM Magazine interviewde Ellen Pieterse Anneroos Blok over het opzetten van een ledenonderzoek. In dit artikel vind je tips en een stappenplan.

Kennisbank

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!