Stichting Materiaalorganisaties – Samenwerken met concurrenten

Header circle
Circle
belangenbehartiging materiaalorganisaties

Stichting Materiaalorganisaties (StiMo) behartigt de gezamenlijke belangen van de materiaalorganisaties NRK Verpakkingen, PRN, SDV, SKB en SKLH. Deze organisaties zijn in principe concurrerend, maar werken succesvol samen rondom de verpakkingsmaterialen papier/karton, kunststof, glas, blik en hout.

StiMo houdt zich bezig met materiaal- en productontwikkeling, de kringloop (recycling) en verdere verduurzaming. StiMo zet zich ook in voor het optimaliseren van de levenscyclus van huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen. Het gaat om de inzet van het materiaal als grondstof ten behoeve van de productie, het gebruik en hergebruik en tot slot het inzamelen en recyclen, resulterend in een zo efficiënt mogelijk gebruik van grondstoffen en materialen.

Sinds 2014 is de jarenlange samenwerking tussen de materiaalorganisaties geformaliseerd in een stichting. De stichting versterkt de positie van de materiaalorganisaties en kan met één aanspreekpunt slagvaardig opereren. Dankzij de samenwerking zijn de materiaalorganisaties als collectief vertegenwoordigd in de besturen van Stichting Afvalfonds Verpakkingen en van Stichting Nedvang. Daarnaast werkt StiMo samen met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en is lid van de Federatie Herwinning Grondstoffen. De vertegenwoordigers behartigen namens StiMo de belangen van de materiaalorganisaties. Naast deze vertegenwoordiging in de afvalbeheersstructuur, heeft StiMo periodiek overleg met het ministerie om de ontwikkelingen op diverse dossiers door te spreken. Dit alles om de verpakkingsketen verder te sluiten als één van de fundamenten voor een circulaire economie.

Download dit Artikel

Kennisbank

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!