Mededinging en brancheverenigingen

Header circle
Circle
strategisch samenwerken

Samenwerking tussen leden is het algemene uitgangspunt van brancheverenigingen. Door gezamenlijk te ondernemen kunnen doelstellingen en resultaten van de vereniging worden bereikt die een individueel lid niet kan bereiken. Samenwerking kan zich op vele terreinen manifesteren. Doelstellingen als kwaliteitsverbetering en innovatiebevordering in de sector zijn veelal breed geaccepteerd. Maar ook samenwerking om gezamenlijk actief te worden op markten is mogelijk.

Voor alle vormen van samenwerking geldt echter dat sprake moet zijn van een effectieve en eerlijke concurrentie. Daarbij is het uitgangspunt dat ondernemingen, dus ook de leden van een branchevereniging, onafhankelijk van elkaar hun marktgedrag bepalen. Concurrentie is goed voor de afnemer en consument. Dit leidt immers tot lagere prijzen, betere service en verhoogde innovatie, zo is de gedachte. Vormen van samenwerking of afspraken die de concurrentie belemmeren zijn dan ook verboden.

Download deze Whitepaper

Kennisbank

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!