Mededinging en brancheverenigingen

1
7 downloads

Mededinging en brancheverenigingen

strategisch samenwerken

Hoe maak je verenigen tot een succes?

Samenwerking tussen leden is het algemene uitgangspunt van brancheverenigingen. Door gezamenlijk te ondernemen kunnen doelstellingen en resultaten van de vereniging worden bereikt die een individueel lid niet kan bereiken. Samenwerking kan zich op vele terreinen manifesteren. Doelstellingen als kwaliteitsverbetering en innovatiebevordering in de sector zijn veelal breed geaccepteerd. Maar ook samenwerking om gezamenlijk actief te worden op markten is mogelijk.

Voor alle vormen van samenwerking geldt echter dat sprake moet zijn van een effectieve en eerlijke concurrentie. Daarbij is het uitgangspunt dat ondernemingen, dus ook de leden van een branchevereniging, onafhankelijk van elkaar hun marktgedrag bepalen. Concurrentie is goed voor de afnemer en consument. Dit leidt immers tot lagere prijzen, betere service en verhoogde innovatie, zo is de gedachte. Vormen van samenwerking of afspraken die de concurrentie belemmeren zijn dan ook verboden.

Download deze Whitepaper

Over ons

John Griep is een allround verenigingsmanager die momenteel vanuit Wissenraet Van Spaendonck onder meer directeur is van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) en actief is voor de Stichting TEGoVA Netherlands, die het register beheert van REV-taxateurs van economisch en agrarisch vastgoed, voor het Keurmerk Medische Hulpmiddelen (NKH) en voor de fabrikanten van luchtkanalen; Luka. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in het managen van branche verenigingen, stichtingen en samenwerkingsverbanden. John heeft zowel kennis van het mkb (hij was ruim 6 jaar regiomanager van MKB-Nederland in Brabant) als van het grootbedrijf (als sectormanager bij FME-CWM, de organisatie van werkgevers in de grootmetaal/metalectro). Daarnaast is John vanuit Wissenraet Van Spaendonck actief als...

Blijf op de hoogte van de laatste info

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!