Lobbyen vraagt om goed luisteren en maatwerk

Header circle
Circle
strategisch samenwerken

Brancheverenigingen en belangenorganisaties zijn vaak dagelijks bezig met het behartigen van de belangen van hun leden. Door te lobbyen proberen zij druk uit te oefenen op de plaatselijke of landelijke politiek met als doel dat de belangen van hun achterban worden gehoord en ingewilligd.

Caroline Emmen, directeur van branchevereniging Nefemed, weet als geen ander de noodzaak van belangenbehartiging en lobby te onderschrijven. In dit artikel laat zij aan de hand van haar praktijkervaring zien waar lobbyen om draait.

Download dit Artikel

Kennisbank
Geen medewerkers gevonden

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!