“Klantonderzoek is een belangrijk instrument”

Header circle
Circle

Om écht te achterhalen wat leden van een branchevereniging verwachten en wensen, kun je maar één ding doen: ze bevragen. De branchevereniging Gebouwschil Nederland deed in 2020 een klantonderzoek onder haar 200 leden. “Het onderzoek is een naslagwerk gebleven waar we dingen uit blijven halen om beleid te toetsen.” Aan het woord is secretaris van Gebouwschil, Robert Frank Houbaer.

Branchevereniging Gebouwschil Nederland bestaat sinds 2018. Het is een fusieproduct van, dak- en gevelspecialisten, metselaars en kalkzandsteenlijmers, en heeft ook industriële leden.Van scratch af aan heeft een onafhankelijk voorzitter de vereniging na de fusie opnieuw opgebouwd. Gebouwschil Nederland komt op voor de belangen van alle aangesloten gespecialiseerde aannemers en toeleveranciers. “We werken aan het collectieve belang van vakmanschap, professioneel ondernemerschap en werkgeverschap. We leggen een verbinding tussen leden onderling én met externe belanghebbenden.”

Hoe kunnen we helpen?

De leden werken allemaal in de bouw, hebben het druk en voelen niet altijd de connectie met de vereniging die Robert Frank zou willen. Om te achterhalen hoe leden over een groot aantal dingen dachten, hield de verenging in 2020 een klantonderzoek. Robert Frank denkt terug: “Samen met Wissenraet Van Spaendonck stelden we een gestructureerde vragenlijst op om te ontdekken hoe we onze leden het beste kunnen helpen. Wissenraet heeft de eerste vragenlijst opgesteld. Wij leunden op hun expertise, zijn doen per slot van rekening niet anders. Samen met het bestuur hebben we vragen verwijderd en toegevoegd. Vervolgens is de vragenlijst verstuurd aan de leden en heeft Wissenraet de input van de leden die we ontvingen verzameld en keurig verwerkt in een eindrapport waar per thema conclusies aan verbonden zijn.”

Discussiebijeenkomsten

Zo kwam in het onderzoek naar voren dat Gebouwschil Nederland zichtbaarder mocht zijn. Dit onderwerp heeft de verenging direct opgepakt. Ze publiceert nu vaker en heeft de helpdesk van de vereniging beter op de kaart gezet. Niet iedereen wil op dezelfde manier in contact staan. “De een heeft genoeg om twee kaar per jaar de Algemene Ledenvergadering te bezoeken, een ander is op zoek naar gesprekken in een kleinere kring en bezoekt daarom liever de regiobijeenkomst. Weer een ander is meer geholpen met bezoek vanuit het bestuur.
Dit voorjaar zijn we gestart met discussiebijeenkomsten,” vertelt Robert Frank trots. “Erg enthousiasmerend en inspirerend om leden persoonlijk te spreken, en uitgebreid in te kunnen gaan op wat er speelt en wat wij daar als vereniging in kunnen betekenen.”

Nieuwe wet- en regelgeving

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat leden tevreden zijn over de manier van communiceren. “Eens per maand sturen we een online nieuwsbrief. Daarin delen we zaken rondom de actualiteit, zoals nieuwe wet- en regelgeving, waaronder de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) en ontwikkelingen rondom onze verzekeringsdienst informatie over opleidingen,” licht de secretaris toe.

Vragen uitdiepen

Voor 2023 staat een herhalingsonderzoek gepland om te kijken of er verbetering is opgetreden op eerdergenoemde punten. Tevens grijpt Gebouwschil Nederland deze kans aan om vragen verder uit te diepen. “Via Teams vergaderen viel in 2020 niet in de smaak, wellicht dat de leden daar inmiddels anders over denken. We willen opnieuw weten hoe we het beste in contact komen, welke thema’s spelen bij een lid, waar we bij kunnen helpen en of een lid bereid is om een rol te pakken in een commissie of werkgroep van de vereniging.”

Serieus nemen

Gebouwschil Nederland wil er écht toe doen en neemt de leden dan ook uitermate serieus. “Zo belde een lid met de vraag of we een lijstje konden leveren met alle wet- en regelgeving. Daar had een auditor om gevraagd.” Robert Frank is van huis uit jurist en heeft inmiddels een document van maar liefst 21 pagina’s waarin een veelheid relevante wet- en regelgeving verzameld is waar mkb Bouwbedrijven in Nederland mee te maken (kunnen) krijgen. Van gevaarlijke stoffen, tot veiligheid op de bouwplaats en de wet gelijke behandeling voor het aannemen personeel.

Faalkostenreductieprogramma

De vereniging ondersteunt gevraagd en ongevraagd. “Zo zijn we bezig met een faalkostenreductieprogramma als antwoord op het personeelstekort. Hoe kun je met minder mensen meer doen?” Maar ook onderwijs staat bij de secretaris hoog in het vaandel. “Ik gun iedereen een gedegen startopleiding en goede nascholing.” Kortom: er is van alles te halen, te brengen en te delen bij Gebouwschil Nederland. “Een goed ledenonderzoek om te achterhalen wat leden van je verwachten is daarbij een belangrijk instrument,” besluit Robert Frank.

Robert Frank Houbaer, secretaris Gebouwschil Nederland

Kennisbank

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!