Hoe richt je de kwaliteitscontroles van jouw keurmerk in?

Header circle
Circle
beroepsregister

Kwaliteitscontroles zijn een essentieel onderdeel van een keurmerk en een register. Deze controles zijn op verschillende manieren in te richten. Daarnaast kan de informatie vanuit de controles nuttige managementinformatie opleveren.

In dit artikel wordt ingegaan op audits en inspecties, de controle bij registraties en herregistraties en het monitoren van de controles.

Download dit Artikel

Kennisbank

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!