Hét woord voor verenigingen in 2021: samenwerking!

Header circle
Circle

‘Samen’ als essentiële sleutel tot succes

Aan het einde van het jaar wordt altijd ‘Het woord van het jaar’ gekozen en sinds enkele jaren ook ‘Het getal van het jaar’. Afgelopen jaar was dat een makkie: getal en woord kwamen samen in ‘anderhalvemetersamenleving’. Het nieuwe begrip dat 2020 het beste samenvat en typeert. Toch durf ik te stellen dat er een ander woord is dat het afgelopen jaar nóg meer is gebruikt, namelijk SAMEN: het afgeleide samenwerking. Geen nieuw woord, zelfs eerder een cliché, maar wel een woord dat een geheel nieuwe relevantie en betekenis heeft gekregen. Juist voor brancheverenigingen en andere samenwerkingsverbanden is strategische samenwerking cruciaal gebleken voor succes in crisistijd.

Samenwerking klinkt niet vernieuwend, maar kan het in de uitwerking zeker wel zijn. Denk in deze coronatijd maar aan de branches die zich ineens in een heel ander speelveld bevonden. De evenementenbranche die harde klappen kreeg, maar vervolgens cruciaal bleek bij het realiseren van grote vaccinatielocaties waar de eerste vaccinaties tegen Covid-19 zijn gezet. Zij zijn immers gewend om razendsnel locaties op én om te bouwen. Een perfect staaltje van publiek-private samenwerking en van het benutten van de juiste skills. Hetzelfde geldt voor medische hulpmiddelen. Door samen te werken zorgden fabrikanten, leveranciers en de overheid ervoor dat ziekenhuizen konden blijven beschikken over de essentiële beschermende middelen, zoals mondkapjes en handschoenen. Zo kon extra capaciteit en slagkracht worden gerealiseerd.

Strategische samenwerking in een veranderend landschap

Voor veel brancheverenigingen is de context van werkzaamheden het afgelopen jaar drastisch veranderd, vooral door de coronacrisis en de economische en maatschappelijke gevolgen daarvan. Dat vraagt om andere strategische keuzes en samenwerkingspartners. Aansluitend op de actualiteit en voorsorterend op de toekomst. Bij samenwerking gaat het erom dat je samen ergens aan werkt. Formuleer met de betrokken partijen gezamenlijk het doel en resultaat van de samenwerking. Dat is een voorwaarde om samen aan de slag te gaan en vertrouwen op te bouwen.

Betrokkenheid, gelijkwaardigheid en vertrouwen vormen de basis van een succesvolle strategische samenwerking. Dit start bij een gezamenlijke doelstelling, het liefst een doel waarbij we samen de wereld een beetje mooier maken. Ik heb de overtuiging dat iedereen daar het meest warm voor draait en bereid is om het hardst voor te werken. Bovendien zijn er momenteel voldoende maatschappelijke uitdagingen om beet te pakken. Een gezamenlijk doel is hét bindmiddel om samen vanuit de belangen van mensen en organisaties iets neer te zetten. Zo wordt het geheel meer dan de som der delen.

Bij de start van dit nieuwe, nu al turbulente, jaar ligt bij veel brancheverenigingen de vraag op de virtuele tafel: hoe (maatschappelijk) relevant en toekomstbestendig is de branche? Durf daarbij over de grenzen van de eigen branche te kijken en smeed strategische samenwerkingen om samen nog succesvoller te zijn. Het mooie is dat we dan meteen het verenigingswoord van 2021 al hebben.

Klik hier voor meer informatie over strategisch samenwerken.

Geen medewerkers gevonden

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!