De rol van het Sociaal Fonds in een veranderende arbeidsmarkt

Hoe zorgen Sociale Fondsen dat bedrijven in beweging blijven als het gaat om thema’s als duurzame inzetbaarheid, opleiden en arbeidsomstandigheden?