Charette…?? Charette!!

Header circle
Circle
verenigingsmanagement

Snel tot effectieve samenwerking komen met veel verschillende partijen. Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Daar zit natuurlijk een kern van waarheid in. Ben je alleen op reis, dan hoef je op niemand te wachten en niet te overleggen. Je hoeft aan niemand verantwoording af te leggen, aan niemand advies te vragen, met niemand af te stemmen. Je kiest je pad en gaat op weg. Ook al is het een doodlopende weg. Alleen gaan heeft voordelen maar je komt niet ver. Want waarom zou je sámen willen optrekken? Omdat je ‘reisgenoten’ je kunnen adviseren, je kunnen ondersteunen, motiveren. Ze kunnen je behoeden voor valkuilen, voor doodlopende straten. En in je eentje kun je nooit zo veel mensen bereiken als met anderen samen.

Een Afrikaans gezegde luidt: Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen.

Samenwerkende samenwerkingen

Dat Afrikaanse gezegde heeft niet alleen waarde voor mensen als mens, het geldt óók voor organisaties, verenigingen, samenwerkingsverbanden en stichtingen onderlíng. Ook voor hen geldt dat samenwerking ze verder kan brengen. Samenwerking tussen (branche-)organisaties en andere verenigingen is niet vanzelfsprekend. Zij hebben de neiging intern gericht te zijn, alleen te kijken naar hun eigen branche of domein. Die is immers uniek. De problemen, uitdagingen, kansen zijn heel specifiek en komen alleen in dié branche voor. Bij ons werkt het anders.. Traditioneel kennen we met name samenwerkingen in de keten (verticaal) en samenwerkingen om sterker te staan in de belangenbehartiging, met federaties als VNO-NCW, of kleinere zoals de Aannemersfederatie Bouw en Infra. Er komen regelmatig fusies voor ( en ontvlechtingen) en zo kunnen omniverenigingen ontstaan, zij herbergen bijvoorbeeeld meerdere sportdisciplines of branches. Recent zien we samenwerkingen als reactie op de omgeving. De Vereniging Gebouwschil, een fusie van de Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM), Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV) en Het Hellende Dak (HHD) is ‘vooral een reactie op de verschuiving in de markt van product- naar concept-denken, waarbij totaaloplossingen worden gevraagd’, aldus het begeleidende persbericht.

Grensoverschrijdend

Grensoverschrijdende samenwerkingen op een concept, thema of issue kom je steeds vaker en in vele vormen tegen. In dit artikel wil ik vooral ingaan op het managen van de samenwerking op issues. Strategische issues zijn gebeurtenissen of trends die zich binnen een organisatie of daarbuiten voordoen en die de organisatie kunnen beïnvloeden (vrij naar Ansoff, 1980; King, 1982). Zo kunnen van elkaar verschillende ontwikkelingen als achterblijvende resultaten van een afdeling in een organisatie en trends als deregulering of een dalend geboortecijfer strategische issues zijn voor een organisatie. Strategisch issue management is dan de capaciteit van een organisatie om zich aan die ontwikkelingen en trends aan te passen en daarop te acteren. Ook binnen verenigingenland is Strategisch Issue Management (SIM) steeds meer gemeengoed (al word het vaak zo niet benoemd…). Als het een branche-overschrijdend issue is, waar ook andere branches mee te maken (kunnen) krijgen, dan ligt het in de rede om op dat specifieke thema samenwerking te zoeken en allianties te vormen.

Download dit Artikel

Kennisbank

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!