Als vereniging professionaliseren? Besteed verenigingsmanagement uit!

Header circle
Circle
vereniging professionaliseren

Verenigen is een werkwoord, zo wordt vaak gezegd. Een vereniging draaiende houden is hard werken én over de juiste expertises beschikken; binnen of buitens huis. De laatste decennia zijn verenigingen steeds meer activiteiten gaan uitbesteden. Dat kan om verschillende redenen. Bijvoorbeeld doordat ze willen professionaliseren, de keuze maken om geen eigen personeel in dienst te nemen of omdat ze bepaalde expertises missen.

Download dit Artikel

Kennisbank
Geen medewerkers gevonden

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!