Algemene voorwaarden voor de branche

Header circle
Circle
branchevereniging

Een leidraad voor branche- en beroepsorganisaties

Als branche- of beroepsorganisatie kunt u uw leden een model algemene voorwaarden aanbieden, die zij kunnen hanteren bij de verkoop, inkoop of levering van zaken of diensten. En als u dit dan doet, hoe hanteren uw leden de algemene voorwaarden op de juiste manier, over welke zaken kunt u afspraken maken en met welke wettelijke bepalingen dient u rekening te houden? In dit whitepaper vindt u enkele aandachtspunten die u op weg helpen bij het inrichten van algemene voorwaarden en de manier waarop uw leden deze kunnen gebruiken.

Download deze Whitepaper

Kennisbank

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!