Algemene ledenvergadering in tijden van crisis

Header circle
Circle
ledenvergadering

Het is voor een vereniging een wettelijke plicht om minimaal één keer per jaar een algemene (leden)vergadering te beleggen. In de statuten is vastgelegd hoe vaak en op welke wijze een algemene vergadering moet worden belegd. Het voorleggen van jaarverslag, balans en staat van baten en lasten ter goedkeuring aan de leden is wettelijk verankerd.

De wet gaat daarbij uit van een vergadering waarbij leden fysiek aanwezig zijn. Maar wat nu als die vergadering niet fysiek kán plaatsvinden omdat de overheid bijvoorbeeld alle bijeenkomsten heeft verboden, zoals nu het geval is tijdens de coronacrisis? Kan die vergadering dan tóch doorgaan? Zo ja, hoe dan?

Op al deze vragen en meer, wordt in dit paper een antwoord gegeven waarbij we tevens handreikingen doen voor het organiseren van digitale vergaderingen.

Download deze Whitepaper

Kennisbank

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!