Brench: Brancheonderzoek

Een brancheonderzoek geeft je inzicht in de behoeften van de leden en in de impact van wijzigingen in wet- en regelgeving. De uitkomsten van een brancheonderzoek zijn te gebruiken als input voor het activiteiten- en jaarplan, ter verbetering van de dienstverlening, uitwerking issuemanagement en/of ter onderbouwing en versteviging van de lobby. 

Header circle
Circle

Organisaties waarmee we samenwerken

OVAL
EPV
BBN
VSR
Klachtregeling
Hibin

Waarom een brancheonderzoek?

 • Toegevoegde waarde bieden aan leden
  Het leveren van informatie over belangrijke ontwikkelingen in de branche waar je leden mee vooruit kunnen, is van toegevoegde waarde voor je leden.
 • Tijdig knelpunten signaleren
  Goede, actuele branche-informatie helpt je als vereniging om tijdig knel- en actiepunten te signaleren. 
 • Goede balans tussen beleid en behoefte leden
  Komen het beleid en activiteiten van de vereniging nog wel overeen met de behoefte van de leden? Inzicht hierin zorgt ervoor dat leden zich gehoord voelen en je gericht actie kunt ondernemen. 
Communitymanagement Wissenraet Van Spaendonck

De resultaten van het periodiek onderzoek van MKB-Nederland en VNO-NCW onder brancheorganisaties konden we 6 februari 2020 in een volle zaal presenteren. De waardering voor de bijeenkomst en de resultaten van het onderzoek dat deze keer door Brench werd verricht, lieten duidelijk zien dat er meerwaarde werd geboden.      

Marcel Braakman - MKB Nederland Tweet

Brancheonderzoek

Een brancheonderzoek wordt ingezet wanneer je als beroeps- of branchevereniging in kaart wil brengen wat de behoeften onder de leden zijn of wat er gaande is in jouw branche. De uitkomsten van een brancheonderzoek kun je gebruiken als input voor het activiteiten- en jaarplan, ter verbetering van de dienstverlening of ter onderbouwing en versteviging van de lobby.

Ledentevredenheidsonderzoek

Een ledentevredenheidsonderzoek geeft jou als beroeps- of branchevereniging de mogelijkheid om de tevredenheid van leden in kaart te brengen. Het onderzoek levert belangrijke input waarmee je de dienstverlening kunt optimaliseren en het maakt inzichtelijk wat de sterke punten en verbeterpunten van de vereniging zijn.

Brench is ideaal voor:

Een brancheonderzoek in 5 stappen

 1. Bestel je onderzoek
 2. Maak je wensen kenbaar tijdens een telefonische afspraak
 3. Accordeer de vragenlijst
 4. Zet jouw onderzoek uit
 5. Interpreteer en deel de resultaten


Een greep uit onze andere diensten voor betere samenwerkingen

Communitymanagement

Klachtmanagement

Vereniging 3.0