Strategische samenwerking

Wil je als vereniging toegevoegde waarde blijven leveren voor maatschappelijke vraagstukken en issues, dan is een strategische aanpak noodzakelijk.

Header circle
Circle

Ondernemingen waarmee we samenwerken

OVAL
EPV
BBN
VSR
Klachtregeling
Hibin

Samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken en issues

Om als ondernemer of vereniging toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, zijn vaak nieuwe vormen van samenwerking nodig. Vooral wanneer het gaat om overkoepelende maatschappelijke vraagstukken en issues wordt er vaak gezocht naar samenwerkingen tussen branches en/of beroepsorganisaties of bedrijven. Een strategische aanpak helpt bij de zoektocht naar de invulling van nieuwe samenwerkingsvormen. Wij bieden hiervoor onderstaande diensten aan.

Klachtregeling.nl is het digitale systeem voor klachtmanagement

Alle stappen die doorlopen moeten worden voor afhandeling van een klacht zijn in één digitaal portaal beschikbaar. Ingediende klachten worden automatisch geregistreerd en kunnen eenvoudig worden behandeld. Denk hierbij enerzijds aan klachten die door jouw eigen (interne) kwaliteits- of klachtenfunctionaris worden behandeld en anderzijds klachten die (na interne afhandeling) behandeld worden door een externe geschillencommissie. Wil je totaal ontzorgd worden? Klachtregeling.nl kan de inhoudelijke ondersteuning en procesvoering rondom klachten en geschillen volledig uit handen nemen zodat jij je kan richten op je eigen werkzaamheden. Daarnaast benadruk je als samenwerkingsverband op deze manier ook de onafhankelijke positie van de klachtencommissie.

Klachtregeling.nl is het digitale systeem voor klachtmanagement

Klachtregeling.nl is ideaal voor:

BBN

Lees hier hoe onze klanten de samenwerking hebben ervaren.

“Samen met Wissenraet van Spaendonck hebben wij een professionele branchevereniging voor bedrijfshulpverlening in Nederland tot stand gebracht “

Klachtregeling.nl iets voor jou?

Vraag een gratis demo aan, waarbij wij de werking van het digitaal klachtenportaal laten zien.

Een greep uit onze andere diensten voor betere samenwerkingen

Communitymanagement

Wij geloven dat samenwerken niet alleen bestaat uit eenmalige diensten voor de korte termijn. Een goede samenwerking bestaat uit kwalitatieve diensten waar een partij langdurig van profiteert.

Brancheonderzoek en ledentevredenheidsonderzoek

Wil je meer betrokkenheid van je achterban of inzicht in de belangrijkste branche-ontwikkelingen? Gebruik onze onderzoekstool Brench of bestel een brancheonderzoek of ledentevredenheidsonderzoek.

Vereniging 3.0: The Next Step

Wil jij als verenigingsmanager meer inzicht in de toekomstbestendigheid, mogelijke samenwerkingsverbanden en blijvende ledenrelevantie van de vereniging? Doe dan onze Vereniging 3.0: The Next Step scan.