Zaaien, groeien en oogsten – de veranderende rol van de vereniging

Header circle
Circle
Zaaien, groeien en oogsten - de veranderende rol van de vereniging

‘Schoon is gezond’. Dat is al jarenlang hèt adagium van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR), één van de verenigingen die Wissenraet Van Spaendonck ondersteunt. En het is nog steeds actueel. Gezondheid heeft een duidelijke relatie met een gevoel van ’welbevinden’. Dat gevoel staat steeds meer centraal. Het gaat er niet alleen meer om of een gebouw technisch goed is schoongemaakt. Het gaat in toenemende mate om de beleving die de gebruiker van een gebouw heeft van de schoonmaakkwaliteit en in welke mate dat bijdraagt aan het algemene gevoel van welbevinden van die gebruiker.

De klant van de klant van de klant: daar gaat het dus om. En het zal duidelijk zijn dat de wensen van ‘gebruikers‘ van een schoolgebouw, een ziekenhuis of van een kantooromgeving anders zijn. Het gaat om de gebruiker van een gebouw voor wiens welbevinden de facility manager een deelverantwoordelijkheid heeft. Die facility manager schakelt een schoonmaakbedrijf in dat lid is van VSR. De aandacht van VSR moet dus steeds meer gericht zijn op het ontzorgen van de facility manager in zijn contact met gebouwgebruikers. Vanzelfsprekend ligt de focus dan op schoonmaak. Wat vindt die gebouwgebruiker eigenlijk van de schoonmaak, catering, beveiliging, lucht-/klimaatbeheersing, parkeren, ICT en de inrichting van een gebouw/locatie? Hoe kan de facility manager op die ‘beleving’ inspelen?
Een integrale benadering van al die elementen met vertegenwoordigers van de betreffende sectoren leek op zijn plaats.

Zaaien
“Zo’n integrale benadering klinkt mooi natuurlijk, maar eerst en vooral moet je kijken naar al die verschillende toeleveranciers die bijdragen aan een gezond gebouw”, aldus John Griep, directeur van VSR. “Dan kom je bij een woud aan specialisten als onderhoudsbedrijven, schoonmaakbedrijven, tapijtleveranciers, installateurs, interieurverzorgers en groenvoorzieners. Hoe zet je dan stappen? In de afgelopen jaren hebben Wissenraet Van Spaendonck en BrancheWerk samengewerkt aan een sectoroverschrijdende brancheaanpak. Dit bleek een mooie casus voor meerdere partijen op het thema binnenmilieu”, aldus Griep. In 2015 is daarvoor de Strategische Issue Groep (SIG) Duurzaam Binnenmilieu in het leven geroepen. Het zaadje was geplant.

De kernpartijen van het eerste uur (naast VSR, de vereniging van schoonmaakbedrijven OSB en Modint waarin de tapijtindustrie is vertegenwoordigd) hebben in 2016 de focus van deze SIG samenwerking aangescherpt op het thema tapijtreiniging en –onderhoud. Dit thema had een verbindende rol voor de achterliggende bedrijfsbelangen die de verenigingen vertegenwoordigen. De vloer is in kantoren relevant vanwege het grote oppervlak en tapijt is de grootste soort vloerbedekking in de zakelijke markt. Goede onderhouds- en reinigingstechnieken zijn weer van belang voor een gezond binnenklimaat. Naast de genoemde partijen is het draagvlak verder uitgebreid met gespecialiseerde tapijtreinigings- en onderhoudsbedrijven verenigd in BVP en SWTM. In 2016 is door de vijf partners ten behoeve van de primaire doelgroep facility managers, vertegenwoordigd door FMN, een Whitepaper gemaakt voor duurzaam tapijtonderhoud en -reiniging in de bedrijfsmatige (kantoren)markt. Een innovatie op het gebied van kennismanagement.

Groeien
In 2017 is dit zaadje van samenwerking op het beperkte thema ‘duurzame tapijtvloer’ verder ontkiemd en is de groei ingezet naar een meer diepgaande samenwerking op het thema ‘duurzaam binnenmilieu’. Partijen hebben de ambitie om de facility manager verder te ondersteunen bij keuzes die met het gebouw te maken hebben én zijn er primair op gericht om het welbevinden van de gebouwgebruikers te dienen.

Oogsten?
Door de facility managers integrale handvatten te bieden vanuit diverse sectoren, komen de leden van de verenigingen die deelnemen in de SIG Duurzaam Binnenmilieu bij die facility managers op de radar als deskundige dienstverleners en is er veel directer contact over mogelijke issues. Ook nieuwe innovaties kunnen zo sneller de weg naar de markt vinden. Dit is voor de leden van de deelnemende verenigingen interessant. Stap één is gezet. We hebben de eerste handreikingen voor goed en duurzaam vloeronderhoud dat bijdraagt aan het welbevinden van de gebruikers goed bij alle facilitymanagers in Nederland onder de aandacht gekregen. Dit smaakt naar meer. Als we echt werk willen maken van een duurzaam en gezond binnenmilieu zullen er ook andere partijen nodig zijn. Het vergt anders denken wellicht en vooral samenwerken met andere partijen in de keten. Samenwerking gaat echter meestal niet vanzelf. Dat kost tijd. Maar ook hiervoor geldt: geduld is een schone zaak. En: wie oogsten wil, moet eerst zaaien.

Lees hier het artikel in Powered by, het magazine van Van Spaendonck

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!