Partnership met Jos Wesselink

21 jan 2019

Per 1 januari jongstleden heeeft Jos Wesselink met Wissenraet Van Spaendonck en BrancheAdvies​ de samenwerking verstevigd via een Associate Partnership. Jos Wesselink heeft dankzij de ervaring in zijn zelfstandige adviespraktijk BrancheWerk en het programmamanagement voor de Academie voor Verenigingsmanagement, zijn sporen in branche- en verenigingsland ruimschoots verdiend.

“Met Wissenraet Van Spaendonck en BrancheAdvies bestond al langere tijd samenwerking op het terrein van issuemanagement en diverse adviesopdrachten voor verenigingen en samenwerkingsverbanden. Ik vind het een eer om met deze kwaliteitsspeler verbonden te zijn. Het geeft me veel inspiratie en een mooi netwerk”, aldus Jos Wesselink.

“Een nieuwe vorm van samenwerking met een professional pur sang”, aldus Carmen de Jonge, directeur Wissenraet Van Spaendonck. “We zien nog veel ruimte in de markt voor samenwerking en het innovatieve vermogen dat uit deze samenwerking kan groeien. Mede dankzij het onderlinge vertrouwen in elkaars professionaliteit ben ik blij met de inzet en het enthousiasme van Jos Wesselink”.

Meer weten over: Partnership met Jos Wesselink?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers