Wijzigingen in Wet Arbeidsmarkt

Header circle
Circle
Wijzigingen in Wet Arbeidsmarkt

Enige tijd geleden is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans ingediend bij de Tweede Kamer. Inmiddels heeft er een debat plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de onderstaande relevante wijzigingen zullen plaatsvinden.

Proeftijd
Tijdens het debat is de verlenging van de proeftijd bij vaste contracten van twee naar vijf maanden van tafel gehaald. De maximale proeftijd bij vaste contracten blijft twee maanden.

WW-premie
Bij werknemers in vaste dienst, in plaats van in tijdelijke dienst, wordt de WW-premie voor werkgevers voordeliger. Momenteel is de WW-premie afhankelijk van de sector waarbinnen het bedrijf actief is. Voor werknemers jonger dan 21 jaar, die maximaal 12 uur per week werken, wordt een uitzondering gemaakt.

Ketenregeling
De ketenregeling wordt teruggedraaid: het wordt weer mogelijk om drie contracten in drie jaar aan te gaan (in plaats van drie contracten in twee jaar). Bij tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar wordt uitgevoerd, wordt de tussenpoos tussen tijdelijke contracten verkort van zes naar drie maanden. Voor invalkrachten wegens ziekte binnen het primair onderwijs wordt een uitzondering op de ketenregeling gemaakt.

Payroll
Concurrentie op arbeidsvoorwaarden via payrolling zou voorkomen moeten worden. Payrollwerknemers krijgen met de wetswijzigingen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers die bij de opdrachtgever in dienst zijn. Dit geldt overigens niet voor een eigen pensioenregeling. Wel krijgt de payrollwerknemers recht op een ‘adequaat pensioen’. Dit wordt nog verder uitgewerkt in een AMvB.

Oproepkrachten
Oproepkrachten behouden recht op loon als ze uiteindelijk toch niet worden opgeroepen. Daarnaast moeten zij met de wetswijziging ten minste vier dagen van tevoren worden opgeroepen. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag. Daarnaast komt er een uitzondering voor seizoensarbeid. Voorts moet na twaalf maanden een arbeidsovereenkomst met vaste arbeidsomvang worden aangeboden.

Ontslag
Cumulatie van ontslaggronden wordt weer mogelijk. Dit is momenteel onder de Wwz niet mogelijk: werkgevers moeten momenteel volledig aan één van de acht ontslaggronden voldoen. Er wordt nu een negende grond toegevoegd: de cumulatiegrond. Wordt gebruik gemaakt van de cumulatiegrond dan kan de werknemer een halve transitievergoeding extra krijgen.

Transitievergoeding
De opbouw van de transitievergoeding begint op dag één van het dienstverband, dus ook tijdens de proeftijd. Bij langere dienstverbanden wordt de opbouw van de transitievergoeding verlaagd. Voor kleine werkgevers wordt het mogelijk om de transitievergoeding te compenseren in geval van het beëindigen van het bedrijf vanwege ziekte of pensioen.

Het wetsvoorstel zal nog in de Eerste Kamer behandeld worden.

Bron: http://www.bw7.nl
Wissenraet Van Spaendonck is initiatiefnemer van BW7 Arbeidsjuristen voor Ondernemers.

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!