Whitepaper: Algemene voorwaarden voor de branche

Header circle
Circle
Whitepaper: Algemene voorwaarden voor de branche

Algemene voorwaarden: je komt ze in het dagelijks verkeer regelmatig tegen. Bijvoorbeeld wanneer leden van branche- of beroepsorganisaties zaken doen met andere ondernemers of consumenten (klanten). Ze verkopen en kopen producten of diensten. Maar wat zijn algemene voorwaarden nu eigenlijk?

Eigenlijk zijn het niet meer dan spelregels waaraan klanten zich dienen te houden. Het zijn schriftelijke bepalingen waarin van alles is geregeld over de mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen partijen worden gesloten. Denk hierbij aan de levering, betaling, garantie en klachten. De zogenoemde ‘kleine lettertjes’. De letters van de tekst zijn namelijk vaak ook echt klein. Vaak hebben algemene voorwaarden een andere naam zoals leveringsvoorwaarden, verhuurvoorwaarden, reparatievoorwaarden of garantiebepalingen. Dit valt allemaal onder de noemer ‘algemene voorwaarden’.

De kleine lettertjes dus. Iedereen kent ze maar de waarde ervan wordt vaak onderschat. Het is voor uw leden belangrijk om goede afspraken te maken met hun klanten. Het opstellen en overhandigen van algemene voorwaarden is daarvan een onderdeel. Deze dienen als bescherming van de ondernemer. Risico’s en aansprakelijkheid, die bij het ondernemerschap horen, worden beperkt en eventuele problemen na het sluiten van een overeenkomst worden voorkomen.

Met goede algemene voorwaarden hoeft er bovendien niet iedere keer onderhandeld te worden over de voorwaarden waaronder een overeenkomst wordt gesloten. Dat scheelt veel tijd. Als branche- of beroepsorganisatie kunt u uw leden een model algemene voorwaarden aanbieden, die zij kunnen hanteren bij de inkoop, verkoop of levering van zaken of diensten. Over welke zaken kunnen afspraken gemaakt worden en met welke wettelijke bepalingen dient rekening gehouden te worden? En hoe hanteren uw leden de algemene voorwaarden op de juiste manier?

Download de volledige whitepaper: Algemene voorwaarden voor de branche

Hier vindt u enkele aandachtspunten die u op weg helpen bij het inrichten van de algemene voorwaarden en de manier waarop uw leden deze kunnen gebruiken.

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!