Wet Arbeidsmarkt in Balans… wat betekent dat voor u als ondernemer?

Header circle
Circle
Wet Arbeidsmarkt in Balans… wat betekent dat voor u als ondernemer?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 28 mei jl. door de Eerste Kamer aangenomen en zal ingaan op 1 januari 2020. Deze wetswijziging zal ook voor u als MKB-ondernemer gevolgen hebben. In dit artikel wordt aan de hand van vier belangrijke wijzigingen voor u inzichtelijk gemaakt wat voor uw onderneming de belangrijkste gevolgen van de WAB zullen zijn.

1. Makkelijker een werknemer ontslaan

Een van de gevolgen van de nieuwe wet is dat het makkelijker wordt om een werknemer te ontslaan. Op dit moment (dus voordat de WAB in werking treedt) heeft u als werkgever altijd een volledige redelijke grond voor ontslag nodig. Met de komst van de WAB wordt ontslag ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van redenen (cumulatiegrond).

Een voorbeeld: Als u nu in het geval van disfunctioneren van één van uw werknemers slechts gedeeltelijk een dossier heeft opgebouwd en er tevens sprake is van een begin van een verstoorde arbeidsrelatie, dan kunt u op dit moment die werknemer niet ontslaan omdat beide ontslagredenen niet volledig zijn. Vanaf 1 januari 2020 mogen niet volledige ontslagredenen bij elkaar op worden geteld zodat daarmee toch voldoende reden voor het ontslag kan ontstaan.

De keerzijde is dat de werknemer in een dergelijke situatie maximaal een halve transitievergoeding extra kan krijgen (bovenop de transitievergoeding).

2. Verruiming tijdelijke contracten

Op dit moment kunt u uw werknemer drie tijdelijke contracten aanbieden binnen periode van totaal twee jaar voordat er sprake is van een vast contract. Deze periode van twee jaar wordt met de WAB verruimd naar drie jaar. Hierdoor kunt u uw werknemer drie keer een jaarcontract aanbieden. Bovendien loopt het derde jaarcontract van rechtswege af. Dit betekent dat u geen procedure of instemming van de betreffende werknemer nodig heeft om het dienstverband na het derde jaarcontract te laten eindigen.

Daarnaast wordt het mogelijk om de pauze tussen de tijdelijke contracten per cao te verkorten van zes naar drie maanden indien er sprake is van terugkerend, tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden uitgevoerd.

3. Lagere transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 zullen de ontslagkosten voor “vast” en “flex”-personeel meer in balans worden gebracht. Het wordt duurder om flexibele werknemers te ontslaan omdat de verplichting om een transitievergoeding te betalen veel eerder zal ontstaan dan pas na twee jaar dienstverband, zoals nu het geval is. Na 1 januari 2020 bent u vanaf dag één van het dienstverband verplicht een transitievergoeding te betalen. De transitievergoeding wordt dankzij de WAB wel een stuk lager, hierdoor wordt het voor u als ondernemer goedkoper om het dienstverband van een werknemer die bijvoorbeeld langer dan tien jaar in dienst is te beëindigen.

Voor de kleinere werkgevers is er nog een voordeel. Deze werkgevers kunnen in aanmerking komen voor een compensatie voor de betaalde transitievergoeding indien zij hun bedrijf beëindigen door pensionering of ziekte.

4. Meer zekerheid voor flexkrachten

Werkt u als ondernemer met oproepkrachten, dan moet u er vanaf 1 januari 2020 op letten dat een oproepkracht met een 0-uren contract of een min/max contract alleen verplicht is te komen werken als u de oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren oproept. Als u een oproep tot werken minder dan vier dagen van tevoren afzegt, bent u verplicht de oproepkracht te betalen. Wanneer een flexkracht 12 maanden in dienst is, bent u verplicht een contract aan te bieden voor het gemiddeld aantal uur dat diegene in dat jaar heeft gewerkt.

Tot slot krijgen werknemers die op payrollbasis werken, dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers van het bedrijf waar zij te werk worden gesteld.

Al met al kan er dus ook voor uw onderneming per 1 januari 2020 op personeelsvlak het nodige gaan veranderen. Heeft u vragen over de WAB, loopt u tegen personeelsproblemen aan of wilt u deze problemen juist voorkomen? Neem dan contact op met BW7 Arbeidsjuristen: een snelle en betaalbare oplossing voor ondernemers met arbeidsjuridische vragen. Hét alternatief voor een advocaat, rechtsbijstandverzekering en abonnementen op juridische vakliteratuur.

http://www.bw7.nl of mail naar info@bw7.nl

Bron: http://www.bw7.nl

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!