Werkgelegenheidsgroei in het MKB met 2,5% gegroeid

Header circle
Circle
MKB banenmonitor

De werkgelegendheid is ondanks de coronacrisis in april 2020 met 2,5 gegroeid ten opzichte van 2019. Gemiddeld lag de groei de afgelopen jaren boven de 3%. Bedrijven ervaren de financiële impact van de coronacrisis, met als gevolg dat stijging van werkgelegenheidsgroei is afgenomen. Het effect van de crisis zal het volgende kwartaal ongetwijfeld duidelijker zichtbaar zijn. In meerdere branches is een teruggang in werkgelegenheid geconstateerd, met name bij de branches fashion & sport en de horeca. Desondanks zijn er nog branches met een werkgelegenheidsgroei. Dit blijkt uit een analyse van de Van Spaendonck MKB Banenmonitor met een representativiteit van circa 25% in het MKB.

Stijging bij zorgsector, daling bij retail, industrie en horeca

Het verschil in groei of daling in werkgelegenheid wordt per branche steeds groter. De dierenartspraktijken zijn de grootste stijgers met 10,7%. Ook de branches gehandicaptenzorg (9,3%) en de kinderopvang (8,3%) zijn aanzienlijk gestegen in werkgelegenheid. Als gevolg van de coronacrisis is het geen verrassing dat bepaalde branches in zwaar weer verkeren, zoals de retail, horeca en de textielindustrie. Ten opzichte van april 2019 is in april 2020 een teruggang in werkgelegenheid geconstateerd bij de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie (-3%), fashion & sport (-6,1%) en met name bij de horeca (-8.8%). Dit is het gevolg van onder meer de (tijdelijke) sluiting van horeca, winkelketens en het afgelasten van evenementen.

Aandeel bepaalde tijd contracten 30%

Het aandeel contracten voor bepaalde tijd is afgelopen 8 jaar langzaam gestegen van 20% naar ruim 30% in het Nederlandse MKB. Het stijgend aantal bepaalde tijd contracten lijkt het gevolg te zijn van een groeiende behoefte aan flexibiliteit en mogelijk ook de Wet arbeidsmarkt in balans. Met het tweede steunpakket van de overheid, waarbij in de tijd van corona het verbod op het ontslaan van werknemers voor ondernemingen die steun ontvangen zal komen te vervallen, valt te verwachten dat de groei in het aandeel bepaalde tijd contracten het komende kwartaal zal afvlakken of juist zal afnemen.

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!