Wat Nederland kan leren van Silicon Valley

Header circle
Circle
Wat Nederland kan leren van Silicon Valley

Kweekvijvers voor succesvolle startups en scale-ups. Tien beslisregels door Peter Ester en Ferry Koster. Innoveren als een startup in Silicon Valley, dat lijkt de droom van iedere ondernemer en niet alleen in de hightech sector.

Ook de regio’s en onderwijsinstellingen kijken met grote interesse naar dat wat een omgeving als Silicon Valley voor ondernemerschap betekent. Wát heeft Silicon Valley Gemaakt tot wat het nu is? En wat kunnen wij er van leren? Vast staat in ieder geval dat uit die broedplaats vele succesvolle ondernemingen zijn voortgekomen. En dat inspireert. In het boek Accelerators in Silicon Valley. Buiding succesful startups van Peter Ester is een uitgebreide analyse gegeven van de wijze waarop deze broedplaats van nieuw ondernemerstalent in de Amerikaanse situatie functioneert. Met deze uitgave wil Van Spaendonck bijdragen aan het opbouwen van kennis die nodig is voor het succesvol opzetten en exploiteren van accelerators in Nederland.

Accelerators zijn meer dan stenen en cement. Het zijn stimulerende en competitieve broedplaatsen en kweekvijvers die startups naar de volgende ronde helpen. Kleine ecosystemen waarin alles samenvalt: toegang tot talent, kapitaal, mentoren, ondersteuning en een faciliterende overheid. En die een cultuur scheppen die het beste uit de startende ondernemer haalt. De basis is: strenge selectie, de wil te excelleren, passie en gedrevenheid, een sterk team, een vernieuwend product of dienst, met marktpotentieel en een businessmodel dat zich goed laat opschalen.

De les van deze insteek is dat professionele accelerators hun micro-ecosysteem op orde (moeten) hebben, zowel wat betreft hulpbronnen (talent, kapitaal, mentoren, ondersteuning) als wat betreft cultuur (uitmunten, de lat hoog leggen). Zonder deze combinatie van hulpbronnen en cultuur gaat het niet lukken. Ons MKB, zo luidt de boodschap, moet aan de slag met accelerators. Alle andere betrokken partijen moeten hun bijdrage leveren. De innovatie-urgentie binnen de MKB-sector is dwingend. We moeten niet afwachten. Voortvarend ondernemerschap is geboden. De regio, stad, of sector met een track record van samenwerking tussen overheid, branches en bedrijven, kapitaalverschaffers en onderwijs, heeft daarbij de beste kansen.

Peter Ester en Ferry Koster hebben met plezier aan deze verkenning gewerkt. Het geeft inzichten die er deels in het onbewuste al waren, wij hopen natuurlijk dat het bovenal aanzet tot meer krachtdadig beleid. Alhoewel Nederland zich kenmerkt door een ‘doe maar gewoon cultuur’, hopen we dat ook hier wat meer Think big, aim high ambitie uit voort komt.

Bent u geïnteresseerd in een exemplaar? Neem contact met Kenniscentrum ICOON op via info@kenniscentrumicoon.nl

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!