VSR, NVZ en Schoonmakend Nederland gaan samen voor hygiëne

Header circle
Circle
branchevereniging schoonmaak en research

Het belang van een goede hygiëne is nog nooit zo zichtbaar geweest als het afgelopen jaar. De
coronacrisis heeft laten zien dat er veel onduidelijkheid is over hoe er opgetreden moet worden
tijdens een pandemie. De boodschap richting burgers liep ver uiteen en veranderde regelmatig,
ministeries kregen vanuit tientallen partijen verzoeken om vrijstellingen voor desinfectiemiddelen,
schoonmaakbedrijven werden gevraagd om een pand ‘coronavrij’ te maken en inspectiediensten
konden maar moeilijk de sterke groei aan illegale en gevaarlijke producten voor handdesinfectie
aanpakken. Het is van groot belang om juist nu de handen ineen te slaan om goed voorbereid te zijn
op een eventuele volgende pandemie.

Een goede samenwerking tussen partijen die daadwerkelijk een rol hebben in het doorbreken van de
infectieketen is cruciaal om goed voorbereid te zijn op een mogelijke volgende pandemie. Om het
toegenomen bewustzijn te laten beklijven en te bestendigen, moeten alle zeilen bijgezet worden. Het
is niet alleen de verantwoordelijkheid van de facilitators om Nederland schoner te maken. Het belang
van hygiëne moet bij iedereen na de coronacrisis blijvend worden ingezien. Zowel de professional als
de particulier, de gebouwbeheerder als de gebouwgebruiker, de bezoeker, de consument: iedereen
moet doordrongen blijven van het belang van hygiëne.

Hygiëneforum voor bewustwording belang hygiëne

Een goede hygiëne wordt bereikt door op de juiste plekken en op de juiste manier schoon te maken.
Dit is niet alleen de taak van de professionele schoonmaker, maar van iedereen. En als er goed is
schoongemaakt, dan is het vaak niet nodig om te desinfecteren. Al jaren proberen NVZ,
Schoonmakend Nederland en VSR hygiëne en het schoonmaakvak positief op de kaart te zetten.
In dit samenwerkingsverband hebben de drie verenigingen daarom ook besloten om het al
bestaande Hygiëneforum steviger op de kaart te zetten. Het Hygiëneforum is een kennisplatform
waar activiteiten (webinars, events) worden georganiseerd om kennis te verspreiden over wat
schoon en hygiënisch is. Het forum heeft als doel om het belang van hygiëne voor de samenleving te
laten beklijven en heeft daarbij een primaire functie als netwerk waarbij kennisuitwisseling tussen
doelgroepen en partners centraal staat.

Tijdens eerdere edities van het Hygiëneforum is uitgebreid stilgestaan bij het cruciale belang van
hygiëne voor de volksgezondheid. De corona-pandemie heeft er in de hele wereld voor gezorgd dat
dit belang (gelukkig) door veel meer partijen wordt onderschreven. Ondanks dit gegeven ziet de
schoonmaakbranche nog steeds veel misvattingen over hoe het juiste niveau van hygiëne bereikt
moet worden. Veel partijen maken tijdens de coronacrisis misbruik van deze misvattingen, puur om
er financieel op vooruit te gaan. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties, waaronder het creëren van
schijnveiligheid die alleen maar negatieve impact heeft op het aanpakken hygiënecrises in het
algemeen en van de huidige pandemie in het bijzonder.

Het uiteindelijke doel van VSR, NVZ en Schoonmakend Nederland is dat iedereen zich bewust is van
het belang van een schone en hygiënische leefomgeving en daar dan ook zèlf naar handelt.

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!