Van Spaendonck: al bijna 100 jaar samen ondernemen

Header circle
Circle
Van Spaendonck: al bijna 100 jaar samen ondernemen

Van Spaendonck is al bijna honderd jaar de drijvende kracht achter succesvol ondernemerschap in Nederland. Barend van Spaendonck startte in 1919 als zoon van een wollen stoffenfabrikant in Tilburg met ondersteuning van werkgeversverenigingen in de Brabantse regio, waaronder de voorlopers van VNO-NCW Brabant-Zeeland, de textielindustrie, de wolwevers, de leerlooi bedrijven en de schoenproducenten. Hij zette zich in voor het samenbrengen van sociaal/economische ondernemersbelangen. Hij was daarin een vertrouwenspersoon en zoals we het nu ook wel noemen ‘duvelstoejager’ voor veel partijen. Binnen de stichtingsstructuur functioneerde Van Spaendonck als coöperatie voor de aangesloten branches. Decennia lang was hij secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg. Daarnaast was hij jarenlang bestuurlijk actief binnen een aantal onderwijsinstellingen.

Dankzij zijn uitgebreide netwerk werd de dienstverlening uitgebreid naar vele andere branches en maatschappelijke organisaties. Vanaf eind jaren twintig ging Van Spaendonck ook de pensioenen van klanten en tal van andere cao-fondsen beheren. Van Spaendonck werd toen een niet-winstbeogende stichting ten dienste van aangesloten organisaties en instellingen die in een vergadering gezamenlijk de koers bepaalden. Vanaf de jaren zestig liep het aantal ondernemingen in de zogenoemde ‘maak-industrie’ sterk terug vanwege concurrentie uit de lagelonenlanden. Reden voor Van Spaendonck om te kiezen voor diversificatie. Er kwamen nieuwe branches en pensioenenfondsen bij met het doorontwikkelen en professionaliseren van ondersteunende diensten. Zo ontstond een palet van diensten op het vlak van organisatieadvies, computerservice, makelaardij, incasso, administratievoering en drukwerk. Van Spaendonck bleef een stichting zonder winstoogmerk.

Midden jaren tachtig ontwikkelde Van Spaendonck verder door naar een zelfstandige zakelijke dienstverlener; een marktconforme structuur waardoor de organisatie nog steviger moest onderscheiden in toegevoegde waarde voor haar klanten. Van Spaendonck ging bestuurders en managers ondersteunen bij vraagstukken die het voortbestaan van hun organisatie of onderneming raken. Een onderneming die werkt met vernieuwende concepten, benaderingen en services. Maar ook een maatschappelijk betrokken onderneming die gelooft in evenwichtige en duurzame oplossingen. Een onderneming die kiest voor inhoud met medewerkers die gaan voor het succes van de klant. Terwijl het management waakt over het erfgoed dat Van Spaendonck haar heeft toevertrouwd.

De 180 gedreven medewerkers werken anno 2018 nog steeds volgens het motto ‘Door samenwerking worden kleine dingen groot.’ Ondernemen levert welvaart, dynamiek en ontplooiingsmogelijkheden op voor mensen. Van Spaendonck legt verbindingen voor het mkb, versterkt branche- en beroepsverenigingen en helpt accountantskantoren de werkgeversrol van hun klanten beter in te vullen. Ze richt zich direct en indirect op belangen van ondernemers op sociaal en economisch vlak…

Lees het volledige artikel “Van Spaendonck: al bijna 100 jaar samen ondernemen” in de Powerdby.

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!