Samenwerken aan innovatie, meer van deze tijd dan ooit

Header circle
Circle
Samenwerken aan innovatie, meer van deze tijd dan ooit

Het speelveld van ondernemingen verandert snel. Vanuit de theorie weten we dat innovatie cruciaal is om te overleven en te groeien. Innovatie komt voor een groot deel voort uit het delen van bronnen zoals kennis, capaciteit en middelen. Samenwerking is hierbij een randvoorwaarde. Bovendien kunnen zo risico’s van investeringen in nieuwe ontwikkelingen worden gedeeld. “In de literatuur over samenwerking en innovatie is steeds meer aandacht voor de rol van brancheverenigingen als één van de mogelijkheden om innovatie te stimuleren. “Dat is best spannend”, aldus Ivan Pouwels, directeur bij Van Spaendonck BrancheAdvies. “Het Vereniging 3.0- model dat wij enige tijd geleden introduceerden, helpt veel branche- en beroepsorganisatie hun focus te verleggen. Het durven vernieuwen van de sector of beroepsgroep en het stimuleren van innovaties, is wat steeds meer verenigingen inspireert en drijft. Wij doen daar onderzoek naar, maar helpen ook in de praktijk om vernieuwing tot stand te brengen.

“Brancheverenigingen onderscheiden zich van andere samenwerkingsverbanden. Er is sprake van samenwerking tussen concurrenten (coöpetitie) waarbij alle leden actief zijn binnen dezelfde markt en ze dezelfde taal spreken. Dit maakt onderlinge kennisdeling makkelijker, ze kennen de marktcondities, kansen en bedreigingen. Leden kunnen elkaar helpen bij innovaties. Nadelen zijn er natuurlijk ook. Nieuwere radicale innovaties komen vaak eerder tot stand wanneer er kennis wordt gedeeld die meer divers is. Bijvoorbeeld met partners buiten de branche. Een ander nadeel is dat samenwerking tussen concurrenten protectionisme in de hand kan werken. Met kennisdeling kun je kennis kwijtraken aan concurrenten met het risico dat de ander misbruik maakt van jouw openheid. Kennisdeling uit voorzorg beperken, belemmert weer innovaties. Onderling vertrouwen is dus cruciaal voor het succes van een innovatieproject. Gelukkig zien we steeds meer verenigingen die innovatieve rol oppakken met mooie resultaten”, aldus Pouwels.

Lees hier het volledige artikel in Powered By van Van Spaendonck

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!