Reactie Petra van de Goorbergh op bericht ‘Meer ziekteverzuim bij vrouwen dan bij mannen’

Header circle
Circle

Als reactie op het door het CBS gepubliceerde bericht ‘Meer ziekteverzuim bij vrouwen dan bij mannen’, heeft collega Petra van de Goorbergh namens OVAL (branche voor duurzame inzetbaarheid) gereageerd in het programma De ochtendspits’ van BNR’, De Volkskrant en Trouw.

Vrouwen verzuimen meer wegens ziekte dan mannen. Dat gaat op voor alle leeftijdsgroepen. Onder werknemers van 25 tot 35 jaar is het verzuimpercentage van vrouwen twee keer zo hoog als dat van mannen. Dit meldt het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.

Petra van de Goorbergh lichtte toe dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in branches zoals onderwijs, zorg en overheid waarin het verzuim en de werkdruk gemiddeld hoger zijn. Ook zorgtaken en de balans tussen werk en privé zijn van invloed. Signalen oppikken en tijdig risico’s in kaart brengen en bespreken, werken preventief en dragen eraan bij dat mensen inzetbaar blijven. Door concrete interventies zoals coaching, het aanpassen van roosters of werktijden en training van leidinggevenden kan uitval worden voorkomen. Zij roept werkgevers op om te investeren in duurzame inzetbaarheid: “Investeer op jonge leeftijd in fysieke en mentale weerbaarheid. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen”.

Het management en secretariaat van OVAL – branche voor duurzame inzetbaarheid – is ondergebracht bij Wissenraet Van Spaendonck.

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!